« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - VV-Návrh opatření obecné povahy, ul. Houškova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_Houskova.pdf (PDF 397.56 kB)
V UL.HOUSKOVA - MK ; z % > 1:9 3% 3,3 mz „ c_Lž Lo © E,' V10d (0 51051025) :,„BINSTALOVAT ILV'l Ř\DY
<br> Í
<br> | | | I ! | 1 | | I | | I |
<br> Ř V 10f 5 0x2 3m INSTALOVAT „ <,>
<br> "V 10d (0,5/051025) " INSTALOVAT
<br> Statutární město Brno Doručeno: 01.04.2019 MMB/0137622/2019
<br> 'listy:0 přílohy:.š drumax dopravn“ Zwčeni
<br> I Illl MII ||| IH lllHIIH lllllHlN
<br> mmb1e5714197b7
<br> POL; G! ;: ČESKÉ“ HEPUBUKY i(raís ké ředitemví poh CÍG Jrhomommn |O.kr: „ ]:.ÍiZOVF.nepracovš: edopnxnhomzmy DNEM 2.31 =
<br> GD.—:ouhlaseno dne: 2 ';J "03" £;qu Pod ci.: KRIZE-“HD? — 4 fČJ—QO'H-OBUGD: DIGŠ' /.Z'."
<br> s ?? zak (2.300/2000 sro/.J
<br> PIEÍDOSt do: / Podpis: &%?
<br> 5 KRPB - / ČJ - 2018 - 0600DI : * SFDI - souhlasí s DZ,__ „.s.——— "U : —=.: „„ ž— \\\\ žITl ;: MM; 31 h_fŽT Mý „"i-; u \ '".(Bm ro- !30 d [) U \ *(D O &(Ou' \ „32 ; 001 \ g —4 L E G E N D A : > 51 __V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ „ o / _ _V_1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ C“ ' „:> 1 1 & Instatovat '“ em a O' ODSTRANIT A 1 žŠ __J_l.a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ m.__ A ď_i.jg.traniÍ “" lhiAlrn-u "U 1-— \ \\ 3 * \ \\ \ > (3,;; g \ B 13 „2 - \ © INSTALOVAT \ \\ \ _ _ '.\ E 1 3 VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT VTPRACOVAL KONTROLOVAL.<.> Brněnské IP 10 \\_)_„__J |NSTALOVAT ING.A.HAVLÍČEK M.žEMAN,Dis,M.?MAN,Dis.INGAJ.NEŠPOR [l_kl komunikace \ ' ' ; _,_ s,I \\J \\ MÍMO VOZIDLA SVOZU <:qu.M &= ír“,UTVAR DOPRAVNÍHCLÍNŽÉNÝR TVÍ l KDMUNALNIHO ODPADU DBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTARNI MESTO ERNO DATUM BREZEN 2019 NAZEV AKCE: FORMAT A3 sruPEN V MĚŘÍI'KO 1:500 UL.HOUSKOVA - MK am“ P 0 Z N Á M K A - NÁZEV VÝKREsu: ČÍSLO PARÉ čísm VíflmEsu ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ na 1-01 <.>
<br>.Veškeré DZ musí být instalováno V souladu s TP65,TP133 a navazující platnou legislativou <.>
Houskova_MIII_navrh_OOP.pdf (PDF 415.06 kB)
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
VÁŠ DOPIS ČJ.:
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE ČJ.:
<br> SPIS.ZN.:
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> DATUM:
<br> POČET LISTŮ:
<br>
<br>
<br> MMB/0160221/2019/HA
5400/OD/MMB/0121474/2017/13
<br> XXXXXX XXXXX,DiS <.>
XXX XXX XXX
XXX XXX 211
handl.martin@brno.cz
<br>
2019-04-15
003
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní
<br> komunikaci III.třídy,ul.Houškova,Brno (MČ Komín)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Houškova,místní komunikace III.třídy,Brno,místní úprava provozu na pozemní
<br> komunikaci
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel
<br> dne 1.6.2016 návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III.třídy <,>
<br> ulice Houškova,Brno,podaný Statutárním městem Brnem,městskou částí Brno-Komín,se sídlem
<br> Vavřinecká 15,624 00 Brno,formou výkresu č.VAR 1 – 01,s názvem „ZMĚNA DOPRAVNÍHO
<br> ZNAČENÍ“,pod názvem akce „UL.HOUŠKOVA - MK“,zpracovaného společností Brněnské
<br> komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,s datem březen 2019,formát 1 A3,měřítko 1:500,s vyznačeným
<br> souhlasem,podpisem a otiskem razítka Policie České republiky,Krajské ředitelství policie
<br> Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno - město a Brno –
<br> venkov,pod č.j.: KRPB-66707-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 29.3.2019 <.>
<br>
<br>
<br> Č.j.: MMB/0160221/2019/HA
<br> Sp.zn.: 5400/OD/MMB/0121474/2017/13
<br> 2
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2896537

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz