« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Buky - Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy stanovenípřechodné úpravy provozu na MK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Buky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na MK.pdf
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
<br> 541 16 Trutnov
<br> Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c
<br> www.trutnov.cz
<br>
<br> Podatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje,IČO 70947996,Kutnohorská 59/23 <,>
500 04 Hradec Králové
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/30018 - obec Pilníkov,obec Staré Buky <,>
obec Hajnice,- odstranění a instalace svislého dopravního značení v souvislosti s omezením
zatížitelnosti mostu ev.č.30018-7 v obci Pilníkov
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Trutnov,Odbor výstavby,obecní úřad obce s rozšířenou působností,jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen “zákon
o silničním provozu“),na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu <,>
v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171,podle části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,v platném znění,(dále jen “správní řád“),k podnětu Č.j.: MUTN 120051/2018 ze dne
20.12.2018 podatele,kterým je společnost Správa silnic Královéhradeckého kraje <,>
IČO 70947996,Kutnohorská 59/23,500 04 Hradec Králové,oznamuje,že po posouzení
podnětu,jeho projednání a následném písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje,územního odboru Trutnov,dopravního inspektorátu
Č.j.: KRPH-2748/Čj-2019-051006 ze dne 26.02.2019,v souladu s ustanovením § 77 odst.5
zákona o silničním provozu a vyhláškou č.294/2001 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích,v platném znění,v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst.1
správního řádu
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnici III/30018 v obci Pilníkov,Staré Buky a Hajnice pro označení snížené zatížitelnosti
mostu ev.č.30018-7 v km 9,550,v souvislosti s výsledky hlavní mostní prohlíd...

Načteno

edesky.cz/d/2891986

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Buky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz