« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Hamry - Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Hamry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
<br> ODBOR REGIONÁLNÍHO Rozvorr A STAVEBNÍ ÚŘAD Náměstí 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
<br> ťo_
<br> l11111111111111llIll/1111Ill/Ill! _
<br> ZE DNE: ' ' '- s NAŠEZN.: MUFO 12412/2019 _„L- „__-— 3 Sp.Zn: MUFO_S 1036/2019 „.- r VYŘIZUJE: Bc.XXX XXXXX „„ XX X“ fie/““i TEL.: XXX XXX XXX : __,WQÉKÍLW
<br> FAX: 558 676 279 ; "* " " 1 E-MAIL: ozeman©frydlantno.cz ? piči,-am -„AIH r DATUM: 15.04.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.OPATRENÍ OBECNÉ POVAHY _ STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí,odbor regionálního rozvoje a stavební úřad,podle 5 19 vyhlášky MV č.388/2002 Sb <.>,úřad obce s rozšířenou působností,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisu,přenesenou působnost stanovenou & 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu),v souladu s ustanovením & 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen „správní řád“) na základě Žádosti od - SSMSK p.o <.>,Středisko Frýdek — Místek,Horymírova 2287,738 33 Frýdek — Místek,IČO: 00095711 a po projednání S Policii ČR,č.j.: KRPT-58509-3/ČJ-2019-070206 ze dne 11.04.2019,podle 5 77 odst.1 písm.c),odst.3 a odst.5,v souladu s ustanovením 57 61 odst.4 zákona o silničním provozu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na krajských silnicích II.a III.tříd v působnosti Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí,jako obecního úřadu obce srozšířenou působností,pro SSMSK p.o <.>,Středisko Frýdek — Místek,Horymírova 2287,738 33 Frýdek — Místek,na vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou,údržbou,měřením,opravami nebo výstavbou pozemní komunikace nebo kzajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,za těchto podmínek:
<br> Platnost: od nabytí účinnosti je 1 rok
<br> Odpovědná osoba: Ing.XXXXXXXX XXXXX,vedoucí pro...

Načteno

edesky.cz/d/2891982

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Hamry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz