« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Cheb) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu komunikace
Metric/Cj
<br> Wii/M Městský úřad Cheb
<br> odbor stavební a životního prostředí
<br> nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Čj: MUCH 34677/2019 Cheb 15.04.2019 Sp.Zn.: KSÚ 3849/2019
<br> San.: 280.4/85
<br> Počet listů/příloh: 2/2
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> smídova©chebcz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravv provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský Úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle 5 124 odst.6) a ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě podnětu společnosti XXXXXX XXXXXX - Elektromontáže s.r.o <.>,lČ: 263 82 300,Botanická 276,362 63 Dalovice,na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici lll.třídy č.21413 (dále jen „silnice |ll/21413“) umístěné na p.p.č.401,k.ú.Mechová,obec Lípová; a na místní komunikaci lV.třídy D2 umístěné na p.p.č.966/1,k.ú.Podhrad,obec Cheb,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne 22.03.2019 pod č.j.: KRPK- 18594/ČJ-2019-190206,v návaznosti na ustanovení š77 odst.5 zákona o silničním provozu a šš části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici lil/21413 umístěné na p.p.č.401,k.ú.Mechová,obec Lípová; a na místní komunikaci IV.třídy D2 umístěné na p.p.č.966/1,k.ú.Podhrad,obec Cheb,v rozsahu: dle návrhů tvořících grafické přílohy tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení a umístění dopravního značení: Přenosné dopravní značky budou proveden...

Načteno

edesky.cz/d/2891939

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz