« Najít podobné dokumenty

Obec Rybniště - Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybniště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_666911265_1_0054_001.pdf
<.> d.<.>.-mnm <.>
<br> KRÁSNÁ UPA ÚPLNA uuMRKA KRINICKE NAMESTI
<br> OSTATNI SITUACE
<br> him—mw 1 ___—.<.>.<.>.<.>.<.> -_
<br>.“ w,<.>
<br> cwpxqmmaqw mw "
<br> PÍŠ- -' ť.F (hs,<.> fil/„PČ ! \.Příloha k rozňoanuti V,- _ Č <.>,-„ nuvM/xowwsa _.<.>
<br> ze dne: nil-10551 Počet listů:
<br> Městský úřad Varnsdon' silnluní správní úřad
priloha_666911265_0_2019-35671.pdf
Váš dopis č.j.:
Ze dne:
<br> Naše č.j.:
<br> Vyřizuje:
Tel:
Datum:
<br> 5.4.2019
OSMI/35671/2019/BorSa
MUVA 130095/2019BorSa
XXXXXXXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
XX.X.XXXX
<br>
Městský úřad Krásná Lípa
Odbor výstavby,investic a životního prostředí
Masarykova č.p.246/6
407 46 Krásná Lípa u Rumburku
<br>
<br> E-mail: sarka.borovickova@varnsdorf.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Varnsdorf,OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný správní
orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích
II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského
úřadu Varnsdorf,který je podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním
provozu"),podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) téhož a v souladu s ustanovením zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,spočívajících v dočasném osazení
přechodného dopravního značení či zařízení:
<br> - 2x IS 11a „Návěst před objížďkou“
<br> - 1x B4 s dodatkovou tabulkou E13 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů + text“
<br> v lokalitě: na křižovatce silnic č.II/263 a č.II/264 v obci Rybniště
<br> z důvodu: úplné uzavírky Křinického náměstí v k.ú.Krásná Lípa včetně omezení silničního provozu
v přilehlém okolí,silnice číslo II/263,II/265 a III/2652 v rámci pořádání kulturní akce „Den
Českého Švýcarska“
<br>
v termínu: dne 31.8.2019
<br> dle přiložené odsouhlasené situace DIO,která tvoří přílohu tohoto stanovení <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodná úprava provozu na křižovatce silnic č.II/263 a č.II/264 v obci Rybniště bude provedena
dle ověřené přílohy – Situačního plán...

Načteno

edesky.cz/d/2891916

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybniště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz