« Najít podobné dokumenty

Obec Bohutín (Šumperk) - Usnesení ze zasedání ZO Bohutín č.2_2019 ze dne 10.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohutín (Šumperk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání ZO Bohutín č.2_2019_10.4.2019
veřejné zasedání zastupitelstva obce Bohutín
<br>
<br> 1
<br>
U S N E S E N Í č.2/2019
<br>
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohutín,konaného dne 10.4.2019 v 18:00 hodin v zasedací
<br> místnosti OU v Bohutíně.Usnesení je nedílnou součástí zápisu <.>
Z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce je přítomno,zasedání zastupitelstva obce je schopno se
<br> usnášet.Prezenční listina je přiložena jako příloha č.1 k zápisu <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Bohutín
I.Schvaluje :
<br>
1.Program jednání – příloha č.2 k zápisu <.>
<br>
pro: 7 proti: 0 zdrž.: 0 schváleno
<br>
<br> 2.Volbu zapisovatele paní Hanu Valentovou,ověřovatele zápisu a komisi pro návrh usnesení p.Hanu
Jablončíkovou a p.Kamilu Jurajdovou <.>
<br>
<br> pro: 7 proti: 0 zdrž.: 0 schváleno
<br>
<br> 3.Závěrečný účet obce Bohutín za r.2018 (příloha č.3 zápisu) <.>
<br>
pro: 7 proti: 0 zdrž.: 0 schváleno
<br>
<br> 4.Účetní závěrku obce Bohutín za r.2018 (příloha č.4) <.>
<br>
pro: 7 proti: 0 zdrž.: 0 schváleno
<br>
<br> 5.Účetní závěrku MŠ v Bohutíně za r.2018 (příloha č.5) <.>
<br>
pro: 7 proti: 0 zdrž.: 0 schváleno
<br>
<br> 6.Účetní závěrku ZŠ v Bohutíně za r.2018 (příloha č.6) <.>
<br>
pro: 7 proti: 0 zdrž.: 0 schváleno
<br>
<br> 7.Rozpočet obce Bohutín na r.2019 (příloha č.7)
<br>
pro: 7 proti: 0 zdrž.: 0 schváleno
<br>
<br> 8.Výroční zprávu o informacích za r.2018 dle zákona č.106/1999 sb.(příloha č.8) <.>
<br>
pro: 7 proti: 0 zdrž.: 0 schváleno
<br>
<br> 9.Finanční příspěvěk:
a) Charita Šumperk ve výši 5 000,-Kč
b) Chovatelé ČSCH ZO Bušín ve výši 1 500,-Kč
c) Klíč,centrum sociálních služeb,Olomouc ve výši 5 000,-Kč
d) Baby Box ve výši 5 000,-Kč
e) Český svaz včelařů,ZO Ruda nad Moravou ve výši 5 000,-Kč
f) Skauti,středisko XXXX n.M.ve výši X XXX,-Kč
g) Linka bezpečí,z.s.ve výši 2 500,-Kč
<br>
<br> pro: 7 proti: 0 zdrž.: 0 schváleno
<br>
<br>
<br> 10.Žádost TJ Sokol Bohutín na bezplatné využívání tělocvičny <.>
<br>
pro: 7 proti: 0 zdrž.: 0 schváleno
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
11.Zprávu ...

Načteno

edesky.cz/d/2891899

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohutín (Šumperk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz