« Najít podobné dokumenty

Obec Žalany - Zápis č.002/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Žalany ze dne 9.4.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žalany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
OBEC ŽALANY,se sídlem Pražská 93,417 53 Žalany lČ:00266655
<br> Zápis č.002/2019 ze zasedání zastupitelstva Obce Žalany ze dne 9.4.2019
<br> Přítomni: XXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX,<,> Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXX,Vladislav Fiala,XXXXXX XXXXXXX,MUDr.XXXXX XXXXXXXXXXX,lng.Lumír Fůllsack,XXXXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXX
<br> Jednání bylo zahájeno v XX,XX hodin a zastupitelstvo je usnášeníschopné.Starosta obce doplnil program o další body:
<br> —žádost HZS Ústeckého kraje o dotaci na mistrovství ČR
<br> —záměr pronajmout část pozemku p.č.1057/2
<br> —žádost o opravu obslužné komunikace v ulici U Farmy
<br> -kanalizace Žalany—zpráva starosty
<br> -víceúčelové sportovní hřiště ZŠ a MŠ Žalany
<br> -oprava kanalizace ZŠ a MŠ Žalany
<br> -oprava okapu p,Kuky z důvodu zateplení budovy č.p.96
<br> 1.Zahájení,schválení programu,volba ověřovatelů,volba zapisovatele Program: dle schváleného programu
<br>.žádost o přijetí neinvestiční dotace od Obce Rtyně nad Bílinou pro ZŠ a MŠ Žalany
<br>.odpady za rok 2018/dluhy Pražská 93/
<br> o návrh rozpočtového opatření č.1
<br>.schválení členů kontrolního výboru a přiznání výše odměny
<br>.dodatečné schválení dohody o provedení práce místostarosty za období listopad 2018
<br> o schválení oprávnění podpisového práva starosty a místostarosty k podpisu rozpočtových opatření mimo termín zasedání 20
<br>.vyřízení pozemku p.č.727/1
<br>.změna názvu vodní nádrže Černčice
<br>.zpráva o uplatňování územního plánu
<br>.žádost o pronájem pozemku p.č 711/1 a 711/2
<br>.revitalizace Žalanského potoka
<br>.různé
<br> Pro—proti—zdržel
<br> Ověřovatelé zápisu: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Telefon: +XXX XXXXXXXXX Bankovní spojeni: ČSOB a.s.Teplice E-mail: ouzalany©volny.cz č.ú.: 270389650/0300 www.zalany.cz lD datové schránky: 9rubaeh
<br> OBEC ŽALANY,se sídlem Pražská 93,417 53 Žalany IČ:00266655
<br> Volba zapisovatele: Od následujícího zastupitelstva bude zapisovatelem lng.arch.XXXXX XXXXXXXXX.Souhlas s ověřovateli a zapisovatelem X...

Načteno

edesky.cz/d/2891888

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žalany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz