« Najít podobné dokumenty

Obec Dyjákovičky - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dyjákovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
OZNÁMENÍ
<br> Obec Dyjákovičky podle ustanovení 5 38 odst.1 písm.a) zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) <,>
<br> v y h I a š u j e na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Znojmo (dále jen „katastrální úřad“) č.j.OO-3/2018—713-7,že v katastrálním území Dyjákovičky obce Dyjákovičky bude dne 12.4.2019 zahájeno zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním <.>
<br> Vlastníci nemovitosti budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně týden předem.Podle 6 37 katastrálního zákona isou vlastníci nemovitostí kromě iiného povinni:
<br> a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu iednání nebo na toto iednání vvslat svého zástupce <,>
<br> Moznačit ve stanovené lhůtě do 12.4.2019 trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků,kromě hranic pozemků,které isou sloučeny do větších celků ($ 37 odst.2 katastrálního zákona),a hranic druhů pozemků mezi sousedními pozemkv téhož vlastníka nebo iiného oprávněného <.>
<br> Qohlásit katastrálnímu úřadu změnv údaiů katastru týkaiící se ieiich nemovitostí.a to do 30 dnů od ieiich vzniku a předložit listinu (podle botřebv s qeometrickvm plánem).která změnu dokládá <.>
<br> Případná nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich zástupce při zjišťování průběhu hranic není na překážku využití výsledků zjišťování k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací katastrálního operátu (š 42 odst.6 katastrálního zákona).Za nepřítomnost bez náležité omluvy nebo závažného důvodu může být uložena pokuta za porušení pořádku na úseku katastru <.>
<br> Způsob označení hranic pozemků musí být v souladu s ustanovením š 91 vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí,může katastrální úřad rozhodnout,že hranice označí na náklad vlastníka (& 37 odst.2 katastrálního zákona) a vlastníku u...

Načteno

edesky.cz/d/2891886

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dyjákovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz