« Najít podobné dokumenty

Obec Karlík - Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Karlík (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karlík.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Karlík [0,12 MB]
O B E C K A R L Í K
<br> Obecní úřad Karlík
<br> __________________________________________________________________
<br> Informace
<br> O konání 6.zasedání zastupitelstva obce Karlík
<br> Obecní úřad Karlík v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání 6.zasedání Zastupitelstva obce
<br> Karlík,svolaném starostkou obce Janou Svobodovou <.>
<br> Místo konání: Obec Karlík – místnost Obecního úřadu,Karlická 1,Karlík
<br> Doba konání: 23.4.2019 od 19.00 hod <.>
<br> Navržený program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§95 odst.1)
<br> 3.Schválení programu zastupitelstva obce
<br> 4.Schválení závěrečného účtu za rok 2018
<br> 5.Schválení účetní závěrky 2018
<br> 6.Rozpočtové opatření č.2/2019
<br> 7.Schválení uzavření smlouvy o provedení práce s p.O.Ungerovou -
<br> knihovna
<br> 8.Dodatky ke smlouvám na dopravní obslužnost - Ropid PID na rok
<br> 2019 – linky 448,451,665
<br> 9.Vyúčtování opravy hřbitovní zdi Karlík – Lety,Dobřichovice <,>
<br> Vonoklasy
<br> 10.2 Kupní smlouvy na odkoupení podílů z pozemků z LV č.107 <,>
<br> 157,a 378
<br> 11.Výsledek výběrového řízení na pořizovatele ÚP
<br> 12.Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby,<,> Náhradní zdroj
<br> vody Karlík 2,<,>
<br> 13.Příspěvek na Královský průvod Karla IV městu Dobřichovice
<br> 14.Schválení cen vodného a stočného pro rok 2019
<br> 15.Schválení dohody o převodu prostředků obnovy infrastrukturního
<br> majetku za rok 2018
<br> 16.Výsledky VZ na Svoz a likvidaci odpadů
<br> 17.Informace
<br> 18.Diskuse
<br> 19.Závěr
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> Starostka obce Karlík
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.4.2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/2891878

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karlík      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz