« Najít podobné dokumenty

Obec Jívka - Volby do EP – Informace pro voliče,který změnil trvalý pobyt …

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jívka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14.dubnu 2019
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019
Informace pro voliče <,>
který změnil trvalý pobyt po 14.dubnu 2019
Volič,který po 14.dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice,bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst.4 písm.e) zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů) <.>
Aby mohl tento volič hlasovat,musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:
· obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,tedy do 16.00 hodin dne 22.května 2019 nebo
· ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu,kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu) <.>
Výše uvedený postup se netýká voličů,kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/obvodu <.>
Poznámka:
<br> Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě,že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz <.>

Načteno

edesky.cz/d/2891872


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jívka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz