« Najít podobné dokumenty

Obec Malešovice - Pozvánka na zasedání ZO Malešovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka
Pozvánka
<br>
na zasedání zastupitelstva obce
<br> Malešovice,které se koná 26.04.2019
<br> v 17:00 hodin v budově OÚ Malešovice
<br>
<br>
<br>
<br> Program jednání:
<br>
1) Zahájení,schválení jednání
2) Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva
3) Kontrola zápisů a plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
4) Projednání a schválení účetní závěrky MŠ Malešovice za rok 2018
5) Projednání a schválení účetní závěrky obce Malešovice za rok 2018
6) Projednání a schválení závěrečného účtu obce Malešovice za rok 2018
7) Rozpočtová opatření
8) Žádost o pronájem části obecního pozemku 1145/60
9) Projednání a schválení zastavovací studie p.č.2176/2 k.ú.Malešovice – Obchodní a bytové družstvo Vyhlídka
10) Informace z došlé pošty
11) Diskuse,dotazy,připomínky,různé
12) Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Malešovicích 15.04.2019
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: …15.04.2019…………
<br>
<br> Sňato z úřední desky dne: ……………………………
<br>
<br> Zveřejněno na elektronické úřední desce obce Malešovice od…15.04.2019 ….<.> ……do………….<.> ……… <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/2891861

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz