« Najít podobné dokumenty

Obec Ledčice - Záměr obce prodat pozemek v jejím vlastnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ledčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Záměr obce prodat pozemek v jejím vlastnictví
<br> Obec Ledčice Obecní úřad Ledčice č4.524/19/ou
<br> Ledčice,15.4.2019
<br> Obec Ledčice zveřejňuje ve smyslu ustanovení & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ZÁMĚR P R O D A T v katastrálním území Ledčice část pozemku:
<br> o výměře: 20 m2,druh pozemku: travní porost,zapsaný na LV 10001 pro Obec a katastrální území Ledčice,který bude oddělen 2 p.parc.čís/0 1091/3 <.>
<br>.Přílohou tohoto záměru je snímek mapy s vyznačením uvedeného pozemku <.>
<br> kamila.hlavsova©|edcice.cz.Tento záměr byl schválen Radou obce Ledčice na zasedání dne 1.4.2019
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 16.4.2019 /L 0
<br> Publikace dat ISKN Tisk - Os :203ms,71 prvků.Stránka č.1 z 1
<br> 7090/3 G_
<br> 7090/2
<br> http ://sgi-nah1izenidokn.'cuzk.cz/marushka/print.aspx 1 5.4.2019

Načteno

edesky.cz/d/2891859

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ledčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz