« Najít podobné dokumenty

Obec Kluky - Informace spolkům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kluky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace spolkům
9959069 990009 QÉGÉG 9999
<br> 999 398699 QQGGGQG
<br> MlN!STERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY MVC RXD4FGKAY
<br> prvotní identifikátor
<br> 9609 99995
<br> CRX
<br> JUDr.PhDr.Petr lVlIsna,Ph.D.náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy,státní správy a územní samosprávy
<br> Eraha 11.dubna 2019 C.].MV— 54554-1IODK-2019
<br> Přílohy: 1
<br> Vážená paní starostko,Vážený pane starosto <,>
<br> Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo ve spolupráci s Výborem pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace informaci pro spolky a bývalá občanská sdružení 0 povinnostech,které pro ně vyplývají zobčanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících.Jedná se především o povinnosti související sohlašováním evidenčních údajů o spolcích (bývalých občanských
<br> sdruženích) do spolkových rejstříků vedených krajskými soudy <.>
<br> Dovoluji si Vás touto cestou požádat o zprostředkování přiložené informace
<br> spolkům a občanským sdružením působícím ve Vaší obci <.>
<br> S pozdravem
<br> JUDr.PhDr.XXXX XXXXX,Ph.D <.>
<br> Rozdělovník: Obce ČR
<br> Prostřednictvím DS
<br> Elektronický podpis — NAJDU) Certifikát autora podpisu :
<br> Jméno : IUDL,Pth Petr Mlsmi< Ph.D.Vydal : PostSignum Qualified C.<.> „ Platnost do ; 13.6.2DI9
<br> Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
<br> Jste členem spolku (občanského sdruženi),členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek?
<br> Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti,které je třeba splnit <.>
<br> Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1.ledna 2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku.Evidence občanských sdružení dříve vedená Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem vedeným rej stříkovými (krajskými) soudy <.>
<br> Do rejstříku se o Spolku povinně zapisují zejména jeho název,sídlo,předmět činnosti a údaje o členech orgánů spolku (tj.předsedovi,členech výboru,členech kontrolní komise ap...

Načteno

edesky.cz/d/2891854

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kluky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz