« Najít podobné dokumenty

Obec Kluky - Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kluky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného
Pořovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodnéa stočné
<br> Za kalendářní rok: 2018,DPH 15.0 %
<br> Jndnotné odběratelské porovnání cony Obec Kluky u Písku
<br> 1.Příjemce vodného a stočného 2.Provozovatel uvedený \: povolení k provozovánl Právnická osoba není plátce DPH Právnická osoba není plátoe DPH Obchodni společnost Obec Kluky Obchodní společnost Obec“ Kluky Sídlo: Kluky 5 Sídlo:.- Kluky 5
<br> 39819 Kluky 39819 Kluky Identiňkační Čislo: 00249751 Identifikačnl člslo: 00249751 Stalulární orgán: *_ Statutární orgán: -
<br> 3.Vlastník 4.IčPE souvisollcl s cenou dle povolení k provozování Právnická osoba 31084668734-00249751JIH-00249751 Obchodní společnost Obec Kluk-y ' 3108666734-002:l9751-2I1-00249751 Sídlo: Kluky 5 ' 3108-666734-00249751-3!1-00249751
<br> 39819 Kluky ' ' Identiflkační číslo: 00249751 Statutární orgán:
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2018.DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Obec Ktuky (IČO 00249751) Jednotné odběratelské porovnání ceny Obec Kluky u Písku Tabulka č.1
<br> _ Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné.Nákladové položky _ Měrná Voda pitná Voda odpadní
<br> Řádek 1 _ ' jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdil 1.iMateríál __ ; mil.Kč 0.457356 0.480000 -0.022044 0.000000 0.000000 0.000000 1.1 *- Surová voda podzemní + povrchová __ g mil.Kč 0.429940 0.450000 -0.020050 0.000000 0.000000 0000000 1.2 - pitná voda převzata:-odpadní voda předaná : mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 ; - chemikálie mil.Kč 0.027415 0.030000 -0.002584 0.000000 0.000000 0.000000 L-oslalni materiál _ __ __ _ __ _ mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0.000000 0.000000 0.000000 _ _Enargfie _ ; mil.Kč.0.139218 0.140000 -0.000782 0.000000 0.000000 0.000000 - elektrická energie _ __ __ _ Š mil Kč- ' _ 0139218 0.140000 —0.000702 0.000000 0.000000 0.000000 __-___ o_s__l_atl_1_i _e_nerg_|...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kluky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz