« Najít podobné dokumenty

Obec Branky - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních… (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Branky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_c_1_Stanoveni_POKLOPSYSTEM_s.r.o._PUP_II.150_Branky_15.04.19.pdf [0,27 MB]
2019-04-15T14:35:10+0200
ePecet d4b8c6d342451f38cc4e1efa5d639be453272799
<br>
2019-04-15T14:36:26+0200
XXXXXX XXXXXXX dXXbXcXXXcXXXXfXXXXXdXdXXebXXXeXXXcaXXXX
OOP_Stanoveni_POKLOPSYSTEM_s.r.o._PUP_II.150_Branky_15.04.19.pdf [0,41 MB]
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> spis.značka / č.jednací oprávněná úřední osoba / tel./ e-mail ve Valašském Meziříčí
SZMeUVM 036777/2019/3 XXXXXX XXXXXXX / XXX XXX XXX / sadilek@muvalmez.cz XX.04.2019
MeUVM 036777/2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Valašské Meziříčí,odbor dopravně správních agend (dále jen „ODSA MěÚ Valašské
Meziříčí“) jako příslušný správní orgán dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zák.č.361/2000 Sb.“) na základě návrhu ze dne 29.03.2019,který
předložila společnost POKLOPSYSTEM s.r.o <.>,Hradec 161,332 11 Hradec,IČ: 61172375 (dále také
„navrhovatel“),po projednání s dotčeným orgánem,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje,územní odbor Vsetín,dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství (dále jen
„DI PČR Vsetín“) <,>
<br> opatřením obecné povahy podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zák <.>
č.361/2000 Sb.<,>
<br>
s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnici II/150 v obci Branky,z důvodu zvláštního užívaní silnice II/150 při zajištění stavební činnosti
v rámci akce „Výměna kanalizačních poklopů v obci Branky“ <,>
<br> v termínu: 23.04.2019 – 31.05.2019 <,>
<br> v rozsahu dopravního značení:
podle situace dopravního značení s názvem „Dočasné dopravní opatření – obousměrná komunikace
pohyblivé pracovní místo s kratší dobou trvání“,kterou vypracoval navrhovatel POKLOPSYSTEM
s.r.o <.>,Hradec 161,332 11 Hradec,IČ: 61172375 - příloha č.1,která je nedílnou součástí tohoto
stanovení s tím,že při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu budou respektovány
následující podmínky:
<br>
1.Dopravní značení bude užito,umís...

Načteno

edesky.cz/d/2891761

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Branky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz