« Najít podobné dokumenty

Obec Chuchelná - 26/2019 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chuchelná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde.
Městský úřad Kravaře
Odbor dopravy
Náměstí 43,pracoviště Tyršova 5,747 21 Kravaře
<br>
<br> www.kravare.cz IČ: 00300292 Bankovní spojení Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 17:00
tel.: 553 777 911 DIČ: CZ00300292 Česká spořitelna,a.s.– pobočka Kravaře Středa 8:00 – 17:00
fax: 553 777 922 č.účtu: 1846631329/0800 Čtvrtek 7:00 – 15:00
ID DS: iv5bfnz Pátek 7:00 – 12:00
<br> +NVLSY11BIKY4+!
MUKRX00AHJX3
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.: MUKR 6539/2019
SP.ZN.: Kra 562/2019/OD/NAV
VYŘIZUJE: Bc.XXXXX XXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
FAX: XXX XXX XXX
E-MAIL: lukas.navrat@kravare.cz
DATUM: 15.4.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Kravaře,odbor dopravy,vykonávající podle § 61 zák.č.128/2000 Sb <.>,o
obcích,ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu“),na základě žádosti,kterou dne 10.4.2019 podal:
<br>
XXXXXX XXXXXX – Dopravní značení,Wintrova XXXX/XX,XXX XX Opava,IČ: 87202239 (dále
jen „žadatel“)
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
po projednání s dotčeným orgánem,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje,dopravní inspektorát Opava ze dne 12.4.2019 pod č.j.KRPT-
89242-1/ČJ-2019-070606-JH a vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje,středisko
Opava ze dne 11.4.2019 pod zn.SSMSK/2019/9202/Cer,podle ustanovení § 77 odstavce
1 písmena c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním
provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
komunikace: sil.II/466 (Masarykova) a přilehlý chodník v obci Chuchelná
<br>
v úseku: za křižovatkou sil.II/466 se sil.III/46824 a sil.III/46823 v úseku cca 300 m po
...

Načteno

edesky.cz/d/2891709

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chuchelná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz