« Najít podobné dokumenty

Obec Mochov - Veřejná vyhláška - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mochov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1,2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-37983/2019-VOKIV
<br>
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX
M.Kudeříkové č.p.XXXX
256 01 BENEŠOV U PRAHY
<br>
Naše sp.zn.: OD-8594/2019-VOKIV
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: ivana.vokalkova@brandysko.cz
<br> Datum: 15.04.2019
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav,Odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst <.>
1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě § XXX
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád <,>
vydává opatření obecné povahy spočívající ve
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav,Odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření souhlasu Policie ČR,KŘP
Středočeského kraje,ÚO Praha-venkov VÝCHOD,DI,č.j.KRPS-76693-1/ČJ-2019-011506 ze
dne 18.3.2019 a Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) Středočeského kraje,zn.:
2424/19/KSUS/MHT/KUK ze dne 2.4.2019
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích II/611,II/245,III/2458,III/24510 v k.ú.Mochov z důvodu
vedení objízdné trasy při úplné uzavírce silnice II/245 v obci Vykáň z důvodu rekonstrukce mostu
ev.č.245-009a <.>
<br>
Žadatel: T.A.Q.s.r.o <.>,Fetrovská 1002/59,160 00 Praha 6,IČ 28868781...

Načteno

edesky.cz/d/2891707

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mochov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz