« Najít podobné dokumenty

Obec Kokory - 28: VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kokory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VVstanoveno OOP.pdf [2,64 MB]
=_(_)f_ Í/Oi/„iO/LV/ /v
<br> Poznámka:
<br> Vypracoval: Datum:
<br>,Moxow em 913
<br> __,_> Přerov
<br> [!$]
<br> 12% lKokory/
<br> * Provoz bude během pracovní doby řízen pracovníky stavby
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XX.X.XXXX
<br> “Kanalizace a ČOV Koko "
<br> Detail 1 Částečná uzavírka sil.|l55
<br> Přechodné dopravní značení
<br> 5 E KN E SEKNE,spol.s r.o.Hamerská 12.772 00 Olomouc DIČ: C262363701 tel./fax: 5815 311 867
<br> ;; „a;/wm
<br> ;;;e; 0.na.1019
<br>.<.>.<.>.<.> -.<.>.<.>.-.- ".<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> h;:agěstrát měaíg Prerova
<br> Podpis:
<br> \Z4b iKokoryl
<br> Poznámka:
<br> * Provoz bude během pracovní doby řízen pracovníky stavby <.>
<br> Vypracoval: Datum:
<br> XXXXX XXXXXXX XX.X.XXXX
<br> X E KN E -.SEKNE.spol.s r.o.“Kanalizace a ČOV Kaka,Hamerská 12.712 00 Olomouc DIČ: 0262363701 Data" 2 tel./fax: 525 311 867 Částečná uzavlrka sll.1/55
<br> Přechodné dopravni značení
<br> !NOVENQ 57.19.]GMPz/Csí.<.>.0.Q£./.LQH/.<.> '.<.> <.>
<br> (l.<.> - <.>
<br> '“ íU.na.2ma.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Dr.e:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „- “va ůagisírát XXX XXX řrerm
<br> SILNICE Ill/XXXX SILNICE III/XXXX UZAVŘENA
<br> SILNICE_IIII0554 UZAVŘENA UZAVRENA
<br> LH
<br> LuOSL © 2 LLSí [Amow €le 123
<br> H Přerov
<br> Iz4b IKokory/
<br> Poznámka:
<br> * Provoz bude během pracovní doby řízen pracovníky stavby <.>
<br> Vypracoval: Datum:
<br> XXXXX XXXXXXX XX.X.XXXX
<br> X E KN E ' SEKNE.spol s r.o.“Kanalizace a ČOV KOkO " Hamerská 12' 77200 Olomouc DIČ.C262363701 Iel.Ifax 585 311 867.1 <.>
<br> Detail 3A Částečná uzavírka sil.1/55 a úplná uz.sll.|lllOS54
<br> Přechodné dopravní značení
<br> s _Maietíč VENO — „ (zlí/ř ÝÍÝPI/ 039902 Měl !? / W
<br> DM,: 10.m;.2019
<br> "““““
<br> išiagisirát rněsíza Fišerova—
<br> Ill/4361
<br> o._j
<br> 0 El <.>
<br> $%,AIM," Innu.-vlo'i'null <.>
<br> '3 “\W „.<.>.<.>.<.> <.>
<br> CMY/\sim Ill/4361 \\_ <.>
<br> \\ ŽERAVICE
<br> Mi,0'.l'\skfl <,>
<br> podLJP—VČEHI lil/4363
<br> „7 //.;
<br> ó/
<br> :
<br> \\II0554
<br> Brodek \ ; u Přero...
VV OOP.pdf [0,25 MB]
Magistrát města Přerova
Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu
<br> Oddělení dopravně správních agend
<br> Bratrská 34,750 11 Přerov 2
<br> pracoviště: nám.T.G.Masaryka 16,telefon: +420 581 268 111 (ústředna),fax: 420 581 268 697
<br> Spis zn.: MMPr/065260/2019/IV Přerov,dne 10.4.2019
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> MMPr/087902/2019/IV
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> iveta.vicanova@prerov.eu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> 34/2019
<br> Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu jako
<br> příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon silničním provozu“),oprávněný ke stanovení přechodné
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně
<br> přístupné účelové komunikaci,postupem v souladu s částí šestou zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) - § 171 a násl <.>,vydává opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na krajských silnicích II/150,III/0554,III/4361 a III/4363
<br> v obci Kokory a v okr.Přerov v rámci stavební akce „Kanalizace a ČOV Kokory“
<br> Magistrát města Přerova,Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu <,>
<br> na základě písemného návrhu společnosti OHL ŽS,a.s <.>,IČO 46342796,Burešova 938/17,Veveří <,>
<br> 602 00 Brno 2,kterou zastupuje SEKNE,spol.s r.o <.>,IČO 62363701,Hamerská 12,772 00 Olomouc
<br> (dále jen „navrhovatel“) ze dne 18.3.2019,po projednání s Policií České republiky,Krajským
<br> ředitelstvím Ol.kraje,Dopravním inspektorátem Přerov,jako dotčeným orgáne...

Načteno

edesky.cz/d/2891638

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kokory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz