« Najít podobné dokumenty

Město Hořice - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3269, III/3267, III/28054, II/326 a místní komunikaci v ulici Husova a Táboritská v Hořicích, důvod "Kanalizace Dobrá Voda u Hořic - pokládání povrchů - I. etapa", termín 15.4.2019 do 7.6.2019, viz příloha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

80_2019.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE Odbor dopravy náměstí Jiřího z Poděbrad 342,508 19 Hořice
<br> NAŠE ZN.: MUHC-DO/5214/DZ-15/2019/K F 1 op INKA —- dopravní značení VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXX "!fadec Kfa'ove XX-X- TEL.: XXX XXX XXX giga? 258 E-MAlL: kosova ho 'ceor © " g 503 02 Předměřice nad Labem DATUM: 12.04.2019 L “'
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Hořice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech stanoveni místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) citovaného zákona a g 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů na základě písemné žádosti od žadatele - XXXX — dopravní značení Hradec Králové s.r.o <.>,IC: 274 78 866,Obránců miru 258_,503 02 Předměřice nad Labem zastupující na základě plné moci EVT Stavby s.r.o <.>,IC: 252 60 766,V Zahrádkách 3,568 02 Svitavy,ze dne 14.03.2019 a po předchozím písemném vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,územní odbor Jičín,dopravní inspektorát ve smyslu ustanovení 53 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,a vyhlášky č.294/2015 Sb,<.> ve vyjádření pod č.j.:KRPH-28990-2/CJ-2019-050406 ze dne
<br> 25.3.2019
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici Ill/3269,Ill/3267,Ill/28054,"1326 a místní komunikaci v ulici Husova a Táboritská v Hořicích
<br> dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“
<br> Důvod: „Kanalizace Dobrá Voda u Hořic — pokládání povrchů — I.etapa“
<br> 1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE,NÁMĚSTÍ JIŘÍHO z PODĚBRAD 342,50819 HQŘICE TEL.: +420 492 105 111,E-MAI|_;E-PODATELNAQHORICEORG,I...

Načteno

edesky.cz/d/2891622

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz