« Najít podobné dokumenty

Obec Povrly - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Povrly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
ODBOR DOPRAVY A MAJETKU
<br> Velká Hradební 8 PSČ 401 00,schránka 100
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX
Tel.č.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.aksenowa@mag-ul.cz
<br> Sp.zn.: 1987/2019
Č.j.: MMUL/ODM/SÚ/53543/2019/AksP V Ústí nad Labem dne 10.4.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Ústí nad Labem,odbor dopravy a majetku,oddělení silničního správního úřadu,jako
příslušný obecní úřad s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
ve znění pozdějších předpisů,v souladu se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů
<br> stanovuje
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> podle § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších změn a doplňků
<br> spočívající v umístění:
<br> dopravní značky: č.A 15 „Práce na silnici“
č.B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ s č.Z 2 „Zábrana pro
označení uzavírky“ s výstražnými světly
č.IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ s výstražnými světly
č.IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ s dodatkovou
tabulkou č.E 3a „Vzdálenost“ s výstražnými světly
č.IP 10b „Návěst před slepou pozemní komunikací“
č.IS 11a „Návěst před objížďkou“
č.IS 11b „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“
č.IS 11c „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“
dle schéma B/17 TP 66 III.vydání
dle schéma C/10b TP 66 III.vydání
<br> v místě: na silnici č.III/26029,č.III/25361,č.III/26032,č.III/26033,č.III/25378
v k.ú.Lužec u Petrova Mlýna,Povrly,Mírkov,Slavošov – dle situace
<br> termín: dle povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a povolení uzavírky pozemní
komunikace
<br> důvod: rekonstrukce mostu ev.č.26029-3 <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti,v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu,pátým dnem po jeho vyvěšení <.>
<br>
<br>
Odůvodnění:
Magistrát města Ústí na...

Načteno

edesky.cz/d/2891615

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Povrly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz