« Najít podobné dokumenty

Obec Ruda nad Moravou - Stanovení DZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ruda nad Moravou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace_DZ_stanoveno_.pdf
?: mw LĚGENDA: mv A A'IE PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENĚ PRACOVNÍ MÍSTO IPÁ STAVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ _ VZOROVA PRACOVNÍ MÍSTA STAVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ÍPÁ DDČASNĚ ZRUŠENÉ LU O
<br> POZNÁMKA:
<br> _ umístěn! přechodného dnpm mlha značen! dia TP cas [Zásadypm označován! pracavnn'uh míst na pozemních komunikacích)
<br> - Sláválcf dnpravnl značení v razpnm :: přechodnou úpravou provozu bude znepíalnénn sknnu'tím nebo zakryta <.>
<br> PŘEHLEDOVÁ MAPA:
<br> ar' f _
<br> im.! 0 m XXX Mb '“ ] Lu XX XXV BN M O
<br> DALSIKQ s.r.o._ VRAHDVICKA 4251/15.795 gn FRogerJov.TELEFON: 725 120 324.INFODDALSIKO.CZ.www.musmucz Vvvmmwt _ lndrwvůd-vř Fmi-|= L' Viduucí :iilad'wsku: Zhotovitel: Petr BEDNA „.Radek BED_ * XXXXX XXXXXX
<br> MWS: MWS: „ mah: ygg XXn XXX DA LS [ K0|
<br> D m ÍEhnickú hmm: Vednucí pmiekl
<br> Bude?.<.>.BE.<.> Radek? BED Ř.<,>
<br> Pvdpim,'; podpis ' musm s.r.n <.>,vwwuzaci m.795 u; PROSIÉÍW Místo: RUDA NAD MORAVOU Formát: A5 Akce: Datum: 14.201 9
<br> KANALIZACE A Cov.XXXX N.M.Číslo přílohy: na XX „,Obsah: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1
g2813673.pdf
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 39195/2019
<br> Naše sp.zn.: 35280/2019 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 15.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02093Z7*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 4.4.2019 žádost od
<br> MS-stavby s.r.o <.>,IČO: 26798425,Jilemnického 5/51,779 00 Olomouc,kterou zastupuje
<br> DALSIKO,s.r.o <.>,IČO: 29298563,Vrahovická 4251/18,796 01 Prostějov
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/369 ul.Olšanská,ul <.>
<br> 9.května (u křižovatky ul.U Zámku) a III/36916 ul.U Zámku a na místní komunikaci ul.Krátká v
<br> Rudě nad Moravou,z důvodu výstavby kanalizace – akce: „KANALIZACE SPLAŠKOVÁ A ČOV RUDA
<br> N.MOR“,v termínu do 31.5.2019 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 9.4.2019 č.j.KRPM-44418-1/ČJ-2019-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „sprá...

Načteno

edesky.cz/d/2891606

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ruda nad Moravou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz