« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - Návrh - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice: Střelice u Brna     
Obec Střelice v období 10/2014 - 4/2015 zrekonstruovala plochu školního hřiště u základní školy s finanční podporou operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod,v rámci oblasti podpory - 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel,zaměřené na podporu školství a volnočasových aktivit a revitalizaci významných území obcí ve vazbě na rozvoj ekonomických anebo volnočasových aktivit.Na projekt Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice byla poskytnuta dotace ve výši 5 630 832 Kč. 
 
Realizací tohoto projektu jsou zcela naplněny cíle projektu: 1.Je zajištěno kvalitní venkovní sportoviště pro výuku žáků ZŠ a MŠ Střelice,s využitím pro další školy a sportovní oddíly.2.Využití venkovního hřiště pro volnočasové aktivity je optimalizované.3.Sportovní areál vznikl revitalizací stávajícího hřiště <.>
 
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Portál krizového řízení HZS Jihomoravského kraje
Portál krizového řízení HZS JmKInformace o portálu
Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji,jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele).Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK <.>
Home Aktuality Výjezdy Odkazy na výstrahy 4duben2019
  1duben2019
  11březen2019
  25únor2019
  22leden2019
Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
Žádný
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost.Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace <.>
Nízký
N
žlutá
Vysoký
V
oranžová
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace.Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit <.>
Extrémní
E
červená
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci.Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení,ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit <.>
Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
Co portál obsahuje
cz)
Sportovní areál ZŠ Střelice – dokončení
Sportovní areál ZŠ Střelice – dokončení: Střelice u Brna     
Stavba „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ byla dokončena v souladu se smlouvou o dílo v dohodnutém termínu.Dílo bylo převzato zástupci obce a škola začne v rámci tělesné výchovy areál využívat od 11.května 2015.Střelická veřejnost bude mít možnost,v rámci dne „otevřených dveří“,se s dílem seznámit koncem měsíce května.Přesný termín bude sdělen vedením školy prostřednictvím místního rozhlasu a na internetu (školy a obce) <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Sportovní areál ZŠ Střelice (3.část)
Sportovní areál ZŠ Střelice (3.část): Střelice u Brna     
Na stavbě „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ v uplynulém týdnu byla vyhotovena tribunka pro diváky,dokončena běžecká dráha mimo lajnování drah a provedeno položení umělé trávy uprostřed atletického oválu,včetně lajnování hřišť a pískování celé zelené plochy.Byly zahájeny práce na pokládce zatravňovacích panelů pro zpevnění pojízdných ploch.Jak práce v uplynulém týdnu probíhaly je zřejmé z fotoreportu <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Sportovní areál ZŠ Střelice
Sportovní areál ZŠ Střelice: Střelice u Brna     
„Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ je oficiální název stavby u ZŠ ve Střelicích.Předmětem této veřejné zakázky je modernizace a rozšíření stávajících,již nevyhovujících,sportovišť.Jedná se o položení nových povrchů pro míčové sporty a atletické disciplíny.Práce byly zahájeny v říjnu 2014 a dle smlouvy o dílo budou dokončeny v dubnu 2015.V současné době jsou z větší části provedeny zemní práce a odvodnění sportoviště pomocí drenážního systému <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Sportovní areál ZŠ Střelice (2.část)
Sportovní areál ZŠ Střelice (2.část): Střelice u Brna     
Práce na stavbě „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ v uplynulém týdnu opět pokročily.Byla položena vrstva tartanu a tartan byl pokryt první vrstvou barevného postřiku.Bylo provedeno,a to z poloviny,položení umělé trávy uprostřed atletického oválu,zahájena stavba tribunky a parkovací plochy.Jak práce v uplynulém týdnu probíhaly je zřejmé z fotoreportu <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Sportovní areál ZŠ Střelice (1.část)
Sportovní areál ZŠ Střelice (1.část): Střelice u Brna     
„Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ je oficiální název stavby u ZŠ ve Střelicích.Předmětem této veřejné zakázky je modernizace a rozšíření stávajících,již nevyhovujících,sportovišť.Jedná se o položení nových povrchů pro míčové sporty a atletické disciplíny.Práce byly zahájeny v říjnu 2014 a dle smlouvy o dílo budou dokončeny v dubnu 2015.V současné době se na atletické dráze pokládá 10 mm vrstva tartanu,je položena umělá tráva na volejbalovém kurtu a připravena plocha (kropením a hutněním) pro pokládku umělého trávníku uprostřed atletického oválu <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice: Střelice u Brna     
Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice úspěšně pokračuje.Jsou položeny nové obruby,vymezující budoucí tartanovou plochu pro atletické disciplíny a provedeny podkladní vrstvy z drceného kameniva.Dosavadní klimatické podmínky jsou velmi příznivé pro postup prací.Práce probíhají v souladu s harmonogramem a smlouvou o dílo.Stavbu realizuje stavební firma PROSTAVBY a.s <.>,Dědina 447,683 54  Otnice <.>
Text a foto: XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Slavnostní otevření sportovního areálu ZŠ Střelice
Slavnostní otevření sportovního areálu ZŠ Střelice: Střelice u Brna14.června 2015      
Stavební dílo „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Střelice“ bylo slavnostně otevřeno v neděli 14.06.2015 za účasti několika desítek střelických občanů a to formou dne „otevřených dveří“.Po úvodním slově ředitelky ZŠ a MŠ,paní Mgr.Heleny Fialové,přednesl starosta obce pan PaedDr.XXXXXX XXXXXXXX projev,ve kterém popsal celou historii vzniku tohoto krásného a nejen pro školní děti,užitečného díla.Následovalo tradiční stříhání pásky a prohlídka vybudovaného sportoviště <.>
Text a foto XXXX XXXXX
Projekt je realizován za finanční podpory ROP JV
 
Kontext
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu <.>
Portál krizového řízení HZS Jihomoravského kraje
Portál krizového řízení HZS JmKInformace o portálu
Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji,jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji.Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele).Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JmK <.>
Home Aktuality Výjezdy Odkazy na výstrahy 4duben2019
  1duben2019
  11březen2019
  25únor2019
  22leden2019
Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS
Stupeň nebezpečí
Úroveň nebezpečí
Žádný
B
zelená
Běžná situace,nehrozí nebezpečí,není třeba věnovat pozornost.Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace <.>
Nízký
N
žlutá
Vysoký
V
oranžová
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace.Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit <.>
Extrémní
E
červená
Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev.Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci.Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení,ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit <.>
Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ
Co portál obsahuje
cz)
27100-2019_MUP_21-19-Strelice-Oznameni_o_navrhu_OOP_a_vyzva
[[
<br> ]
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice
<br> pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno
Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br>
Číslo jednací: OV-ČJ/27100-19/HAS
Spisová značka: OV/5200-2019/HAS
Vyřizuje/linka: Ing.arch.Soňa Hanzlová/533304450
E-mail: hanzlova@slapanice.cz
V Brně dne: 12.04.2019
Datová schránka: 2xfbbgj
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II.a III.třídy,místní
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,zahájil dne 05.04.2019 na základě podnětu
obce Střelice,se sídlem nám.Svobody 111/1,664 47 Střelice,IČO 00282618 (dále jen „podatel“) <,>
řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a následující části šesté zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle
ust.§ 77 odst.1 písm.c) a ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu,ve věci:
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br> na silnici: č.III/15270 - ul.Ostopovická v obci Střelice
<br> v km: cca 6,000 ~ 6,500 dle staničení pasportu silnice
<br> na účelové komunikaci spojující MK ul.Za Humny a silnici č.III/15270 v obci Střelice
<br> v místě připojení k silnici č.III/15270 a v místě připojení k MK ul.Za Humny
<br> z důvodu: zpomalení dopravy
<br> podle předložené dokumentace „Střelice,ulice Nebovidská,Ostopovická“,výkres: „VÝKRES
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“; vypracované Ing.Martinem smělým,ČKAIT 1004435; se sídlem
Slunečná 481/6,634 00 Brno,IČO 72889934 v lednu 2019 <.>
<br> Dotčeným orgánem v tomto řízení je v souladu s dikcí ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním
provozu policie (dále jen „dotčený orgán“).V s...
NAVRH_STANOVENI_MUP_21-Strelice-zpomaleni_dopravy
[[
<br> ]
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice
<br> pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno
Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br>
<br>
Číslo jednací: OV-ČJ/28963-19/HAS
Spisová značka: OV/5200-2019/HAS
Vyřizuje/linka: Ing.arch.Soňa Hanzlová/533304450
E-mail: hanzlova@slapanice.cz
V Brně dne: …………… <.>
Datová schránka: 2xfbbgj
<br> Příloha „Oznámení o návrhu opatření obecné povahy“
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> N á v r h
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II.a III.třídy,místní
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě podnětu obce
Střelice,se sídlem nám.Svobody 111/1,664 47 Střelice,IČO 00282618 (dále též „podatel“) ze
dne 05.04.2019 ve věci vedeného správního řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171
a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a
po předchozím projednání s dotčeným orgánem podle ust.§ 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o
silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje <,>
Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,Kounicova 687/24,611 32 Brno <,>
IČO 7515149 a po písemném stanovisku tohoto dotčeného orgánu,vydaného pod č.j.KRPB-
56262-1/ČJ-2019-0600DI dne 01.04.2019; podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br> na silnici: č.III/15270 - ul.Ostopovická v obci Střelice
<br> (pozemek p.č.3467/3; 3467/5 a 5107; vše v k.ú.S...
Situace dopravního značení cj. OV-CJ_28963-19_HAS
<,>
<br> A KOMUNIKACE
<br> v
<br> CELOV
<br> Ú
<br> LEGENDA:
<br> IZSh.„s,NOVE SVISLE DOPRAVNI ZNAEENI
<br> B28 © STÁVAJÍCÍ SVISLĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> SOUŘADNIEOVÝ SYSTÉM: JTSK
<br> INVESTOR:
<br> Obec Střelice Náměslí Svobody 1 66k k? Sl'řelice IČ: 00282618
<br> HLAVNÍ PROJEKTANT:
<br> Ing.Marlin Smělý Slunečná A81/6 63k 00,Brno
<br> IČ: 728 89 934
<br> RAZITKO:
<br> ING.XXXXXX XXXXX
<br> ČKAIT _ XXXLl+XX
<br> NÁZEV STAVBY:
<br> Střelice,ulice Nebovidská,Ostopovická
<br> MĚŘÍTKO: 1:2000 KRAJ: JIHOMORAVSKÝ DATUM: leden 2019 OKRES: Brno—venkov VYPRAEOVAL: Ing.XXXXXX XXXXX MÍSTO STAVBY: STŘELICE
<br> VED.PROJEKTANT: Ing.XXXXXX XXXXX KAT.ÚZEMÍ: STŘELICE STUPEN: č.KAT.ÚZEMÍ: 757 438
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> PARÉ
<br> KóD
<br> ČÍSLO VÝKRESU

Načteno

edesky.cz/d/2891601

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná zakázka   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz