« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Lužánecká

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Lužánecká (3,28 MB)
NÁZEV VÝKRESU:
<br> STAVBA:
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO KÚ: ČERNÁ POLE DATUM
<br> FORMÁT
<br> MĚŘÍTKO
ÚČEL
<br> ČÍS.ZAKÁZKY
ARCHIVNÍ ČÍS <.>
ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> VYPRACOVAL
<br> KRESLIL
KONTROLOVAL
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> Brno,ul.Lužánecká
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
<br> úplná uzavírka
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> 3/2019
<br> RDS
<br> -----------
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA - ODBOR DOPRAVY:
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> mob.: XXX XXX XXX
<br> PDZ - 019
2019 - 023
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BRNO-MĚSTO:
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> S
<br> IS11a
UL.LUŽÁNECKÁ
<br> UZAVŘENA
<br> SVITAVY
KR.POLE
LESNÁ
<br> B24b
<br> E13
MIMO
<br> VOZIDLA
S POVOLENÍM
<br> STAVBY
<br> IP
4b
<br> IP
10
<br> b
<br> A3
<br> IP
10
<br> b
<br> A3
<br> B2
<br> B28
E13OD DATUM
<br> B28
<br> UL.JEŘÁBKOVA
<br> UL.JEŘÁBKOVA
<br> U
L <.>
<br> T
ŘÍ
<br> DA
K
<br> PT
<.> J
<br> AR
O
<br> ŠE
<br> U
L <.>
<br> V
RC
<br> HL
IC
<br> KÉ
HO
<br> S
AD
<br> U
L <.>
<br> D
RO
<br> BN
ÉH
<br> O
<br> U
L <.>
<br> D
RO
<br> BN
ÉH
<br> O
<br> UL.ANTONÍNA SLAVÍKA
<br> UL.LUŽÁNECKÁ
<br> UL.LUŽÁNECKÁ
<br> U
L <.>
<br> V
RC
<br> HL
IC
<br> KÉ
HO
<br> S
AD
<br> U
L <.>
<br> T
ŘÍ
<br> DA
K
<br> PT
<.> J
<br> AR
O
<br> ŠE
<br> U
L <.>
<br> L
ID
<br> IC
KÁ
<br> U
L <.>
<br> L
ID
<br> IC
KÁ
<br> B24a
<br> E13
MIMO
<br> VOZIDLA
S POVOLENÍM
<br> STAVBY
<br> B28
<br> E8c
<br> IP11e
<br> B1E13
Z2
<br> M
IM
<br> O
VOZIDLA
<br> S PO
VO
<br> LEN
ÍM
<br> STAVBY S7
<br> S7
<br> Z4d
<br> C4b
<br> Z4d
2x
<br> B1 E1
3
<br> Z2
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZI
DL
<br> A
S
<br> PO
VO
<br> LE
N
<br> ÍM
ST
<br> AV
BY
<br> S7
<br> B24a
<br> E13MIMOVOZIDLA...
Opatření obecné povahy - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - Lužánecká (208,59 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0159984/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0159984/2019 Ing.Lang /542174217 15.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-58846-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 1.4 2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> DOKA,s.r.o <.>,Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 634 71 752
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Lužánecká,Lidická,tř.kpt.Jaroše,Vrchlického sad <,>
<br> Drobného,nám.28.října,Jeřábkova,Antonína Slavíka,Kotlářská,Pionýrská,Štefánikova <,>
<br> Burešova podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul.Lužánecká <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.6.2019 – 30.9.2020.Skutečný termín bude
<br> upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s ...

Načteno

edesky.cz/d/2891572

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz