« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Opatření obecné povahy - Návrh stanovení Žádost o doplnění - změnu SDZ MK III.tř. Kraví Hora ul. Žižkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - změnu SDZ MK III.tř. Kraví Hora ul. Žižkova (384,51 kB)
„.) __ _ V V I I !,'/ £ UL.ZÍZKOVA - MK,KRAVI HORA - UK Pozn.: VýkresovŽdOlLuÉngntace byla vypracována na základě požadavku
<br> Statutární město Brno MMB - OUD'a po podnětu JUDr.Vladimíry Marešové za účelem Doručeno: 09.04.2019 zabezpecnl průjezdnosti Obousmerne jednopruhové veřejně 3
<br> mp-
<br> MMB/0153393/2019 w :.v,<.> : “ ; ř'i 10h : pnstupne ucelove komunikace Kraw hora.<.> Lluhfsjmk „znám; 0094905_2019_MČ Brno - středul.Žižkova_zákaz zastavení
<br> mmb1e57141cdce
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br> Odsouhlaseno dne: U Ú "ní!" WWF MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Pod č.j.: KRPB- 216436 - fl JOJ-ZOH -oeoom Odbor dopravy
<br> Kounicova 67,BRNO Dle ' - - 003“ 577 zákona č.361f2000 Sb <.>
<br> RŠ Podpis: AQQ-31 / l
<br> G B 1 / _V_ a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ „ F ' a 1 / „v _1g_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ Instalovat '“ ' "181350" ' o | %Š' _V_Ja_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ (kislmnll,'"“ Sl' "' VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT WPRACDVAL KONTROLOVAL.<.> „,„,<,> [ ! Brnenske ING.A.'I-IIAVLICEK Z.MAREČKOVA :.MAREČKOVA ING/91.PERNICA Ik komunikace 4%? %WW / „%.—.a) (www DOPRAVNIHO mžmvnswr OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM BŘEZEN 2019 NÁZEV AKCE: FORMAT A3 DOPRAVNÍ ZNAčůlli v „ stupen I (I:(Iíl Š \I/š KHOŠI AA- MÚKK "“"“" ““ _ č.ZAKÁZKY 0349-2019 NÁZEV VÝKRESU: čísm PARÉ čísm WKRESUI ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ „_1
Opatření obecné povahy - Návrh stanovení Žádost o doplnění - změnu SDZ MK III.tř. Kraví Hora ul. Žižkova (234,83 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0094905/2018/4 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0161206/2019/PER TEL./E-MAIL: 542 174 238/pernicova.jitka@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní
komunikaci III.třídy v ulici Žižkova a veřejně přístupné účelové komunikaci Kraví hora Brno –
MČ Brno-střed <.>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
Ulice Žižkova,pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy,Kraví hora – veřejně
přístupná účelová komunikace - pokračování pozemní komunikace - místní komunikace III <.>
třídy – ul.Žižkova v Brně – u garáží - změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),na základě podnětu vlastníků garáží Kraví hora,na místní úpravu dopravního značení – na
pozemní komunikaci - místní komunikaci III.třídy,v ulici Žižkova a jejím pokračování – veřejně
přístupné účelové komunikaci Kraví hora v Brně,týkající se zamezení stání vozidel u v úseku u garáží
a odstranění nebezpečného místa.Na základě návrhu na místní úpravu dopravního značení byla
společností Brněnské komunikace a.s <.>,Renneská 1 a,639 00 Brno,IČ 60733098,zpracována
projektová dokumentace s názvem akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE ŽIŽKOVA – MK,KRAVÍ
HORA - ÚK“,s datem březen 2019,číslo výkresu 01.1,číslo zakázky 0349-2019,která byla
předložena dotčenému orgánu,Policii České republiky,K...

Načteno

edesky.cz/d/2891571

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz