« Najít podobné dokumenty

Obec Záhorovice - O Z N Á M E N Í - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Šumice u Uherského Brodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záhorovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Uherské Hradiště
Protzkarova 1180,686 01 Uherské Hradiště
<br>
<br> Naše značka: SPU 132346/2019
Spisová značka: 2RP17849/2015-525203/01
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: p.jarotek@spucr.cz
<br> Datum: 1.4.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br>
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Šumice u Uherského Brodu -
oznámení pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
<br>
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Uherské Hradiště jako
věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 19 písm.a)
zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č <.>
229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),zahájil dne 16.11 2015 dle ust.§ 6 odst.1 zákona v
katastrálním území Šumice u Uherského Brodu řízení o komplexních pozemkových úpravách <.>
<br> Zpracovatelem návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Šumice u Uherského Brodu je firma
Geocart CZ a.s.se sídlem Výstaviště 405/1,603 00 Brno <.>
<br> Níže uvedení pracovníci zpracovatele:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
Ing.XXXXX XXXXX
Ing.XXX XXXXXX Ph.D
XXX XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXXXX XXXXXX
XXX XXXX XXXXXXXX
XXX XXXXX XXXXXXX
XXX XXXXX XXXXX
<br>
mohou v souladu s ust.§ 6 odst.9 zákona vstupovat a vjíždět na pozemky po dobu provádění
pozemkových úprav a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu nezbytně nutném <,>
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak <.>
<br> Vznikne-li vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemku újma na jejich majetku v důsledku
výkonu činnosti prováděné pro účely pozemkových úprav,maj...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záhorovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz