« Najít podobné dokumenty

Obec Světlá Hora - Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 3. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světlá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení-zo-5.2019.pdf
vv.:
<br> Obec Světlá Hora
<br> Světlá Hora 374,793 31 Světlá Hora tel.č.: 554 773 150 | e-maíl: svetlahora©svetlahoracz
<br> Číslo jednací: DUŠE/76412619
<br> 25/2019/1a
<br> 25/2019/1b
<br> 25/2019/10
<br> 25/2019/1d
<br> 25/2019/1e
<br> 25/2019/2
<br> 25/2019/3
<br> 25/2019/4
<br> 25/2019/5a
<br> 25/2019/5b
<br> 25/2019/50
<br> 25/2019/5d
<br> 25/2019/5e
<br> 25/2019/5f
<br> 25/2019/6a
<br> USNESENÍ
<br> 5.zasedání Zastupitelstva obce Světlá Hora konané dne 25.3.2019 v přístavba MŠ,Světlá 416,Světlá Hora od 17:00 hod <.>
<br> Zastupitelstvo obce Světlá Hora schvaluje způsob hlasování o každém hodu samostatně.veřejně,zvednutím ruky
<br> Zastupitelstvo obce Světlá Hora schvaluje návrhovou skupinu ve složení p.XXXXX XXXXXXX a Mgr.Leoš Sekanína
<br> Zastupitelstvo obce Světlá Hora bere na vědomí zápis ze 4.zasedání zastupitelsva obce konaného dne 13.2.2019 "bez připomínek"
<br> Zastupitelstvo obce Světlá Hora schvaluje ověřovatele zápisu z 5.zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.3.2019 p.Martina Kopince a p.Aloise Simčíka
<br> Zastupitelstvo obce Světlá Hora schvaluje program 5.zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.3.2019
<br> Zastupitelstvo obce Světlá Hora bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 2.zasedání ZO konaného dne 17.12.2018,ze 3.zasedání ZO konaného dne 14.1.2019 a ze 4.zasedání ZO
<br> konaného dne 13.2.2019
<br> Zastupitelstvo obce Světlá Hora bere na vědomí zprávu o činnosti rady chce od 17.12.2018 do 25.3.2019
<br> Zastupitelstvo obce Světlá Hora bere na vědomí schválení rozpočtového opatření č.12/2018 radou obce 3/2018 dne 28.12.2018,usnesením č.R3/2018/2,rozpočtového opatření č.1/2019 radou obce 4/2019 dne 28.1.2019 2019,usnesením č.R4/2019/7,rozpočtového opatření č.2/2019 radou obce 5/2019 dne 18.2.2019,usnesením č.R5/2019/4 & rozpočtového opatření č.3/2019 radou obce 6/2019 dne 11.3.2019,usnesením č.R6/2019/7
<br> Zastupitelstvo obce Světlá Hora schvaluje záměr na prodej pozemku parc.č.141/6 ostatní plocha - neplodná půda o výmě...

Načteno

edesky.cz/d/2839820

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světlá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz