« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 035 - KR - Národní, 5.4.2019 (25.3.2019-11.4.2019)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
' MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 * ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID PRAHA1 Odbor dopravy [_ PGT PROMO z.s.Pecharova 1575/4 Krč
<br> 140 00 Praha 4 IC: 22678026 XXXXX XXXXXXX,tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> č.j.Vyřizuje / linka Datum UMCPI 105051/2019/ODOP/035/VA Bc.Denisa Vacková/349 25.03.2019
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad dle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle ust.& XXX a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podané dne 06.03.2019 a po projednání Spříslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy * odbor Služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.© 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Národní v Praze 1
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu B 28 + E 13 s textem „MIMO KONCERT 05.04.2019 14:00 hod.— 23:00 hod.“,E Sc dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno vsouladu svyjádřenírn Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.rn.Prahy _ odboru služby dopravní policie ze dne 02.01.2019,Č.j.KRPA-1372-1/ČJ-2019-0000DŽ,TP 65/TP 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být \! reflexním provedení vzákladní velikostí.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní Situac...

Načteno

edesky.cz/d/2826821

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz