« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 132 - Řásnovka, S com s.r.o. (25.3.2019-11.4.2019)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PID
<br> '! MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 PRAHA1 Odbor dopravy
<br> |_ S com s.r.o <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXX XXXX/X Uhříněves XXX XX Praha XXX
<br> Č.j.Vyřizuje/ linka Datum UMCPl 089857/2019/ODOP/132/Hn Vladimír Hanuš/3 14 20.3.2019
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad dle ust.€; 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Řásnovka,podané dne 13.3.2019,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie vydává
<br> podle ust.š 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Rásnovka <,>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu B28,E13 datum (23.4.2019 — 29.4.2019 + mimo stavbu),IP 13C,E13 „po—ne 08-24 nebo s platným parkovacím oprávněním“ E13 P1—0242,C4b,Z4a,22,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 18.3.2019,č.j.: KRPA 1121086—6/CJ-2019-0000DZ,TP 65/T P 66 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním doprav...

Načteno

edesky.cz/d/2825976

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz