« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Vltavou - PDF

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
Státní plavební správa
<br> Státní plavební správa,jako věcně příslušný správní úřad podle ?; 22a odst.1 zákona č.114/1995 Sb <.>,o vnitrozemské plavbě,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o vnitrozemské plavbě) v souladu s & XXX a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád.) vydává:
<br> opatření obecné povahy 4/2019 kterým se zastavuje plavební provoz
<br> Článekí Předmět úpravy
<br> Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy,vydaným pod čj.1914/PH/19 (dále jen opatření obecné povahy),z důvodu údržby,v zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz
<br> na vodní cestě Vltava,přes velkou plavební komoru Hořín,k.km 0,87,ve dnech od 01.07.2019 do 31.03.2020,a ve dnech od 01.07.2020 do 31.03.2021 <,>
<br> přes malou plavební komoru Hořín,k.km 0,87,ve dnech od 01.07.2019 do 15.08.2019,a ve dnech od 01.02.2020 do 31.03.2020 <,>
<br> na plavebním kanále Vraňany — Hořín,k.km.9,30 až k.km 0,87,ve dnech od 01.07.2019 do 15.08-2019,a ve dnech od 01.02.2020 do 31.03.2020 <.>
<br> Článek 2 Organizace zastavení plavebního provozu
<br> Malá a velká plavební komora Hořín je mimo provoz a plavební kanál Vraňany - Hořín je vypuštěn.V případě odstavení velké plavební komory ve dnech od 15.08.2019 do 01.02.2020 a ve dnech od 01.07.2020 do 31.03.2021 je proplavování zajištěno malou plavební komorou Hořín,kdy při proplavání je možno využít pomocný remorkér <.>
<br> Článek 3 Odůvodnění
<br> Dne 24.01.2019 podalo Ředitelství vodních cest ČR,se sídlem Praha 1,nábřeží L.Svobody 1222/12,PSČ 110 15,IČ 67981801,žádost ve věci zastavení plavebního provozu na vodní cestě Vltava,přes velkou plavební komoru Hořín,k.km 0,87,ve dnech od 01.07.2019 do 31.03.2020,a ve dnech od
<br> OPATŘENÍ OBE CNÉ POVAHY4/2019 oop2019-4.pdf 1/3
<br> 01.07.2020 do 31.03.2021 a přes malou plavební komoru Hořín,k.km 0,87,ve dnech od 01.07.2019 do 15.08.2019,a ve dnech od 01.02.2020 do 31.03.2020,a na plavebním kanále Vr...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužec nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz