« Najít podobné dokumenty

Obec Lípa (Zlín) - Usnesení ZO 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lípa (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtová změna 1-2019
I.A? 002 P&J 70 174" „2 Axel/„4
<br> Lic: DOLI G I N 1 3 E x p r e s s — 0 O R List: 1 UCRDRUPR 01012019 IČO: 00568627 — Obec Lípa Čas: 08:56:31 Datum: 19.03.2019 ***—kuk***-*****—*******—k*—k*—k—k**—k—k**—k***+*-k—k-k*—k-k+*******-k-k*-k*k—k***—k********—k****—k*—k***+—k—k—k—k—k—k—k—k—k—kwk—k—kýricůc—k—k—k***-*** * DENÍK ÚPRAV ROZPOČTU * * Období: 3/2019 * *************?k***"k'k—k-k-k'kwk'k—kuk**********************—k*—k*—k************Šc—k**************************************** H Datum Č.dokl Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org MD Dal 03 03/19 000000001 231 0010 4112 5400,00 03 03/19 000000001 231 0010 6171 6121 100000,00 03 03/19 000000001 231 0010 3419 6121 100000,00 03 03/19 000000001 231 0010 5512 5222 10000,00 03 03/19 000000001 231 0010 3113 5229 19000,00 03 03/19 000000001 231 0010 3111 5171 100000,00 03 03/19 000000001 231 0010 5512 5163 13000,00 03 03/19 000000001 231 0010 5512 5171 10000,00 03 03/19 000000001 231 0010 1037 5222 5000,00 03 03/19 000000001 231 0010 3314 5212 40000,00 03 03/19 000000001 231 0010 0115 5400,00 03 03/19 000000001 231 0010 8115 396000,00
<br> součet za doklad 401400,00 401400,00 03 03/19 000000002 231 0010 3419 6121 450000,00 03 03/19 000000002 231 0010 3745 6121 450000,00—
<br> součet za doklad 0,00 0,00
<br> celkem 401400,00 401400,00
<br> Zadaná maska H ME DE DOKLAD SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD DAL 0 00 00 000000000 000 0000 0000 0000 000 000000000 0000000000 0000000000000 *************** ***************
<br> -k ** ** ********* “*“er ***—ir ***—k ***—k *** ***—)cýr—kůnki: ********** ************* ************-k** *******—k*—k*****
<br> ***** Konec sestavy *****
<br> 13046110 J
<br> ! Í 263 11,43125537 901 700
<br> 525%
zde ke stažení
Usnesení z 1.Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa ze dne 13.3.2019
<br> Usnesení č.1/1/2019
<br> Zastupitelstvo obce Lípa schvaluje program Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lípa dne 13.3.2019 a schvaluje dva ověřovatele: XXXXX XXXXXX,Ing.Michala Zámečníka
a zapisovatelku Miroslavu Švrčkovou <.>
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.1/ 1/ 2019 bylo schváleno
<br> Usnesení č.2/1/2019
<br> Zastupitelstvo obce Lípa schvaluje změnu rozpočtu č.1 /2019 dle platné legislativy
Školní SK - 18 tis.(schváleno 20 tis.žádost na 38 tis.)
Knihy p.Zetěk - 40 tis.(á 20 tis./kniha)
Hasiči - 33 tis.( pojistka,oprava stříkačky)
Nein.transfer- závazný ukazatel 5 400,- (schváleno bylo 180 tis <.>,ze SR jsme dostali 185 400,-)
Zavlažování 100 tis.(450 tis.– 550 tis.předpoklad)
MŠ – opravy elektřiny 100 tis <.>
Myslivecký spolek - 5 tis.( schváleno 25 tis.+ 5 tis.)
Nová parkovací stání v Chalupkách – 100 tis.(schváleno 100 tis.+ 100 tis.navýšení)
Vše bude pokryto z reservy (pol.8115 – 401.400,- Kč)
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.2/ 1/ 2019 bylo schváleno
<br> Usnesení č.3/ 1/ 2019
Zastupitelstvo obce Lípa schvaluje hospodářský výsledek a účetní závěrku za rok 2018 Mateřské školy Lípa,okres Zlín p.o.a schvaluje převod HV 2018 do rezervního fondu MŠ <.>
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.3/ 1/ 2019 bylo schváleno
<br> Usnesení č.4 /1 /2019
Zastupitelstvo obce Lípa schvaluje
závěrečný účet obce Lípa za rok 2018 <,>
vyjadřuje souhlas se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lípa za rok 2018
a schvaluje účetní závěrku za rok 2018 <.>
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.4/ 1/ 2019 bylo schváleno
<br>
Usnesení č.5/ 1/ 2019
Zastupitelstvo Obce Lípa schvaluje
zvýšení odměn zastupitelstva obce,v souladu s vládním nařízením č.318/2017 Sb <.>,ve znění nař.vlády č.202/2018 Sb <.>,s účinností od 1.4 <.>
2019 takto :
Neuvolněný starosta ve výši 29.501 Kč ( tj.0,6 násobek odměn...

Načteno

edesky.cz/d/2811016

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lípa (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz