« Najít podobné dokumenty

Obec Křišťanovice - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křišťanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
_ _.32.431an ll FCH-“ULENI P[)HAIÍÍI'IWI DHEYIH HDHTÚIECIÉÍH HIMÚ HCH |[ 533 Halknna &.I HIP-3132 Sh.<.> 32—52 rad:—xij vyhl.+139531le Sh.!
<br> I.?.udatcl:
<br> (jen Hah-mik [na:—xuml-zu či na'ljcmcu 51: mnuhlumm wlaslnika [Hummin-„u).lm-ůnu & |':ři'_im|.:|1i' — má:-tur
<br>.fhřrcszt bydliště- — :sídla
<br> [Č'EHECL]
<br> ————————————————nw1r--I----------nn-du____________
<br> !.[Ždujť 11 míň-tě kácení pln-dll: Widunw numnvitimti KHIHHH.úmmi €:.pm::mku kultura|.výměru
<br> 3.Pupis dřin'ill <.>,které mají být kai-ceny:
<br> Str.:-my:
<br> Druh dřevin: pučul: naha-“úd hmc-nu.:- w'u.: \'j'šauu HÚL-m nad raní: lít-ře:
<br> Druh: '- ulikúat Finch;- ku kúccní:
<br> 4.Hin-ud kám-mi:
<br> g_n
<br> ?ím'rřjzná mih rmil ni wýxndlm:
<br> ňu- Fy'jádřeni případných npnluvlantníků půfmmku mail.—ných Hin—kladu u a'laamiťh'i:
<br> ___—____________FF_.__'.<.>.<.> -.<.>.<.>.<.>
<br> Pud piag- řadululú
<br> Přííuhy:
<br> - F_řpia :: kutaatru nemnvitnsti [arrigináty uchu [wůřcnč kupil: listu *.'Iaam'mh-i Ihnlu'rcných kumairámim úřadem na starší [l-ti můaicm :: v; nmůcnřm vlastnických [mpřípz-tdč [lila-“alulskýuh wtalilit k dmůcným pummkum-
<br> - Hnimck nůumkm'é mapy \:yhuttn-"Cltjš' katastrálním úhldum <.>
<br> - Situační 115“er umístěni dřevin vi'clnů nkůlmqíni jejich w.“cdálmmali nd Uli-'.uErlím uhjcl-ztú EE hmnic pukumků <.>

Načteno

edesky.cz/d/2802389

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křišťanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz