« Najít podobné dokumenty

Obec Blšany u Loun - zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 2. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Blšany u Loun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 2. 2019
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blšany u Loun ze dne 25.2.2019
<br> Zastupitelé: Eva Schedívá,XXXXX XXXXX,Bc.XXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Bc.XXXX XXXXXXXXXXXX DiS <.>
<br> Hosté: viz prezenční listina
<br> Program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (9 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
<br> 4) Projednání a schválení podání žádosti na projekt s názvem „Obnova místní komunikace - Obec Blšany u Loun“ v rámci PORV,vyhlašované Ministerstvem pro místní rozvoj
<br> 5) Schválení usnesení
<br> 6) Různé »— diskuse
<br> 7) Závěr
<br> Paní starostka přivítala přítomné zastupitele a hosty a zahájila dnešní zasedání <.>
<br> 1) Paní starostka navrhla jako ověřovatele dnešního zápisu pana Jiřího Krejčíka a paní Alenu Smolkovou a zapisovatelkou Hanu Lebduškovou <.>
<br> 2) Paní starostka přečetla program dnešního zasedání.Nikdo ze zastupitelů neměl námitky k programu,ani nepožádal o doplnění programu <.>
<br> 3) Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce -—- paní starostka konstatovala,že zápis z ustavujícího zasedání je v pořádku,byl řádně vyvěšen na úřední desce <.>
<br> 4) Obec Blšany u Loun má v úmyslu podat žádost o dotaci na Obnovu místní komunikace od čp.107 k lokalitě Za školou.Komunikace bude mít asfaltový povrch,široká bude 5 m včetně obrubníků.Již byla podána žádost o dotaci na Krajský úřad Ústeckého kraje z Programu obnovy venkova,kde není potřeba schválení zastupitelstva obce a nyní bude podána žádost ještě na Ministerstvo pro místní rozvoj,což je
<br> potřeba schválit zastupitelstvem obce.Realizace stavby proběhne pouze v případě pokud bude naše žádost schválena <.>
<br> 5) Schválení usnesení viz níže
<br> 6) Různé — diskuse: Paní starostka předložila přítomným zastupitelům žádost Sboru dobrovolných hasičů Cítoliby o mimořádný příspěvek 20 000,- Kč na pořízení vozidla.Sbor nám již od červenc...

Načteno

edesky.cz/d/2802297

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Blšany u Loun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz