« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 2 (povolení výjimek ze zákazů) AOPK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2 AOPK.pdf (1,6 MB)
QQ
<br> AGENTURAOCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Kaplanova 1931/1
<br> 148 00 Praha 11 — Chodov T: 283 069 242 dle rozdělovníku F: 283 069 241
<br> ID DS: dkkdkdj ÉWE www.nature.cz
<br> NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0150/US/2018-2 VYŘIZUJE: RNDr.Hoffmann PRAHA 14.3.2019
<br> VEREJNÁ VYHLÁŠKA Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,odbor zvláštní ochrany přírody jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust.& 75 odst.1 písm.e) a ust.š 78 odst.1 a odst.3 písm.b),písm.0),písm.9),písm.h) a písm.k) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a
<br> krajiny,vplatném znění (dále jen “ZOPK“),v y d á v á podle 5 173 odst.1 zákona c.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.2 I.jímž podle 5 56 odst.4 ZOPK ve spojení s 5 56 odst.1 ZOPK a 5 73 odst.2 ZOPK povoluje v zájmu ochrany přírody u všech zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,přičemž u těch,které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství ve spojení s 5 56 odst.2 písm.a) a d) ZOPK,pro neexistenci jiného uspokojivého řešení s tím,že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany
<br> I.A.výjimku ze zákazů uvedených v š 49 odst.1 ZOPK,konkrétně ze zákazu zvláště chráněné rostliny a jejich části sbírat,trhat,vykopávat nebo jinak rušit ve vývoji <,>
<br> a výjimku ze zákazů uvedených v š 50 odst.2 ZOPK,konkrétně u obratlovců ze zákazu chytat a zraňovat zvláště chráněné živočichy a rušit je ve vývoji a u bezobratlých ze zákazu chytat,usmrcovat a držet zvláště chráněné živočichy a ze zákazu sbírat jejich vývojová stádia,vsouvislosti sprováděním inventarizačních přírodovědných průzkumů,monitoringu,dokumentace a šetření v ochraně přírody a krajiny <,>
<br> I.B.výjimku ze zákazů uvedených v š 49 odst.1 ZOPK,konkrétně ze zákazu poškozovat a jinak rušit ve vývoji zvláště chráněné rostliny,včetně jejich částí a vývojových stádií <,>
<br> a výjimku ze zákazů uvedených v 5 50 odst.2 ZOPK,konkrétně ze zák...

Načteno

edesky.cz/d/2796979

Meta

Rozpočet   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz