« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Střed - Harmonogram jarního čištění komunikací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Harmonogram jarního čištění komunikací (449,33 kB)
Harmonogram jarního čištění komunikací s rozmístěným
přenosným dopravním značením
<br> Dle sdělení Brněnských komunikací,a.s.bude tímto subjektem od 28.3.20l9 zahájeno blokové
<br> čištění dopravně významných komunikacf před jarnfm obdobím na správním území MČ Brno-
střed a to s použitfm přenosného dopravního značenf.Čištění níže uvedených vozovek proběhne
stejně jako blokové čištění,tedy dopravní značení zákazu stání bude rozmístěno minimálně 7 dní
<br> před začátkem čištění.Vozidla,která nebudou respektovat zákaz stání,budou odtažena na
<br> náklady provozovatele vozidla dle § 19 odst.5,6 zák.1 3/ 1997 o pozemních komunikacích <.>
<br> Cena za technický úkon,zpětný odtah v místě ve výši 1.500,- Kč vč.DPH
<br> Techínický úkon znamená,že odtahované vozidlo bude naloženo na odtahové vozidlo,které
<br> odjede z místa prováděnf blokového čištění na jiné vhodné místo v okolí,počká se na provedení
<br> čištění (nebo složí toto vozidlo a po provedení čištěnf se vozidlo opět naloží a převeze zpět na
<br> původní místo) a vozidlo se opět složí zpět na původní místo <.>
<br> l
l
<br> Kontakt: Brněnské komunikace,a.s <.>,Renneská tř.la,657 68 Brno,tel.: 543 321 225
<br> l
l
<br> l
<br> Rozpistermínů a komunikací: l
l
<br> i
<br> 28.3.2019 - Masná,Vinohrady,Vojtova,Červený kopec
<br> 29.3.2019 - Pekařská,Údolní,Rooseveltova,Vídeňská,Václavská,Hybešova
<br> 1.4.2019 - Veletržní,Křížkovského,Hlinky,Barvičova
<br> 2.4.2019 - Lidická,Štefánikova,Veveří,Nádražní,Benešova,Křenová,Koliště
<br> l
l
<br> ???

Načteno

edesky.cz/d/2794194

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz