« Najít podobné dokumenty

Město Nové Sedlo - Usnesení z jednání 5. RM ze dne 13.3.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nové Sedlo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1
<br>
U S N E S E N Í
z 5.jednání RM,které se konalo dne 13.3.2019 od 15.00 hod.v kanceláři starostky
<br> města Nové Sedlo
<br>
<br>
RM bere na vědomí „Zprávu o stavu komunikací a chodníků po zimním období a
<br> pořádku ve městě v Novém Sedle za rok 2018“ <.>
<br>
Usnesení č.63/2019
<br> Rada města Nové Sedlo schvaluje Zprávu o provedené inventarizace za rok 2018 <.>
<br> Vyhodnocení zprávy:
<br> Z předložené zprávy vyplývá,že inventarizace byla provedena v souladu s právními
<br> předpisy a vnitřními právními předpisy.Provedenou inventarizací nebyly zjištěny
<br> inventarizační rozdíly,není tudíž nutné přijímat nápravná opatření.Rada města Nové
<br> Sedlo po prostudování předložených materiálů neshledala žádné nedostatky ani závady <,>
<br> proto Zprávu o provedené inventarizaci za rok 2018 schvaluje <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
Usnesení č.64/2019
<br> Rada město Nové Sedlo schvaluje vyhlášení záměru prodeje užitkového nákladního
<br> automobilu zn.Volkswagen transporter,RZ 2K4 2577,inv.č.022-00000681 za cenu dle
<br> odborného odhadu a návrh postupuje zastupitelstvu města <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br>
<br> Usnesení č.65/2019
<br> Rada města Nové Sedlo schvaluje vyhlášení záměru prodeje nákladního automobilu zn <.>
<br> Volkswagen s hydraulickou rukou,RZ 2K4 2577,inv.č.022-00001208 za cenu dle
<br> odborného odhadu a návrh postupuje zastupitelstvu města <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br> RM bere na vědomí zprávu o dodržování zákona o finanční kontrole – hodnocení za rok
<br> 2018 <.>
<br>
<br>
<br> Usnesení č.66/2019
<br> RM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku parcelní číslo 810 o výměře 189 m2
<br> v k.ú.Nové Sedlo u Lokte,dle uvedených podmínek a postupuje do ZM <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br> Usnesení č.67/2019
<br> RM schvaluje vyhrazené parkovací místo dle předložené žádosti na 468/1 v k.ú.Nové
<br> Sedlo u Lokte a ukládá...
Obsah vyvěšení
1
<br>
U S N E S E N Í
z 5.jednání RM,které se konalo dne 13.3.2019 od 15.00 hod.v kanceláři starostky
<br> města Nové Sedlo
<br>
<br>
RM bere na vědomí „Zprávu o stavu komunikací a chodníků po zimním období a
<br> pořádku ve městě v Novém Sedle za rok 2018“ <.>
<br>
Usnesení č.63/2019
<br> Rada města Nové Sedlo schvaluje Zprávu o provedené inventarizace za rok 2018 <.>
<br> Vyhodnocení zprávy:
<br> Z předložené zprávy vyplývá,že inventarizace byla provedena v souladu s právními
<br> předpisy a vnitřními právními předpisy.Provedenou inventarizací nebyly zjištěny
<br> inventarizační rozdíly,není tudíž nutné přijímat nápravná opatření.Rada města Nové
<br> Sedlo po prostudování předložených materiálů neshledala žádné nedostatky ani závady <,>
<br> proto Zprávu o provedené inventarizaci za rok 2018 schvaluje <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
Usnesení č.64/2019
<br> Rada město Nové Sedlo schvaluje vyhlášení záměru prodeje užitkového nákladního
<br> automobilu zn.Volkswagen transporter,RZ 2K4 2577,inv.č.022-00000681 za cenu dle
<br> odborného odhadu a návrh postupuje zastupitelstvu města <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br>
<br> Usnesení č.65/2019
<br> Rada města Nové Sedlo schvaluje vyhlášení záměru prodeje nákladního automobilu zn <.>
<br> Volkswagen s hydraulickou rukou,RZ 2K4 2577,inv.č.022-00001208 za cenu dle
<br> odborného odhadu a návrh postupuje zastupitelstvu města <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br> RM bere na vědomí zprávu o dodržování zákona o finanční kontrole – hodnocení za rok
<br> 2018 <.>
<br>
<br>
<br> Usnesení č.66/2019
<br> RM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku parcelní číslo 810 o výměře 189 m2
<br> v k.ú.Nové Sedlo u Lokte,dle uvedených podmínek a postupuje do ZM <.>
<br> Pro: 5 Proti: // Zdržel se: // Nepřítomen: //
<br>
<br> Usnesení č.67/2019
<br> RM schvaluje vyhrazené parkovací místo dle předložené žádosti na 468/1 v k.ú.Nové
<br> Sedlo u Lokte a ukládá...

Načteno

edesky.cz/d/2794083

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nové Sedlo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz