« Najít podobné dokumenty

Obec Bradáčov - Usnesení ZO 2019/01

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bradáčov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO 2019/01
“Obec Bradáčov IC 00512532
<br> w
<br> Č.2019/01 ze zasedání zastupitelstva obce Bradáčov konaného dne 08.03.2019
<br> Přítomni: Z.Melicharová,I.Melš,H.Křepelková,P.Ludvíček,M.Křepelka,L.Melichar Omluveni: —————————————————————
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE BRADÁČOV
<br> 1) bez připomínek bere na vědomí informaci starostky o činnosti úřadu od posledního
<br> zasedání
<br> 2) bez připomínek bere na vědomí informaci předsedkyně finančního výboru o činnosti
<br> výboru od posledního zasedání
<br> 3) bez připomínek bere na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru o činnosti
<br> výboru od posledního zasedání
<br> 4) bez připomínek bere na vědomí informaci starostky o schváleném rozpočtovém
<br> opatření č.12
<br> 5) na základě informace starostky projednalo a schválilo opravu chyby v rozpočtu obce
<br> na rok 2019,konkrétně v příjmové části přesunout 2 položky 4111 částku 55 000 Kč pod
<br> položku č.4112,ve výdajích dorozpočtovat na 56330 položku 5345 6 600 Kč &
<br> rozpočtového předopatření na výdaje na volby do Evr.parlamentu ve výši 25 000 kč <.>
<br> (hlasování: pro — 6,proti - 0,nezúčastnil se — 0)
<br> 6) projednalo žádost p.* 7_ o odkoupení obecních pozemků p.č.1197/1 o celkové
<br> výměře 209 m2,113/4 o výměře 25m2 a části obecního pozemku p.č.13/1 o výměře 85
<br> m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem),obojí v katastrálním území radáčov a schvaluje záměr jejich prodeje.Ukládá starostce odpovídající záměr zveřejnit
<br> na fyzické i elektronická úřední desce.Pokud nebude do 15-ti dnů od zveřejnění
<br> vznesena jakákoliv námitka nebo zájem kohokoliv jiného o odkoupení zmíněných
<br> pozemků,opravňuje starostku podniknout veškeré kroky k realizaci odprodeje žadateli <.>
<br> (hlasování: pro — 6,proti — 0,nezúčastnil se — 0)
<br> 7) zvolilo starostku pí 2.Melícharovou jako delegáta obce pro veškerá jednání SMOOT <.>
<br> (hlasování: pro — 5,proti — 0,nezúčastnil se — 1)
<br> 8) schválilo navrženou kalkulací ceny vodného pro období 1.4.2019 81.3.202...

Načteno

edesky.cz/d/2793293

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bradáčov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz