« Najít podobné dokumenty

Město Slatiňany - Exekutorský úřad Plzeň - Exekuční příkaz - Vladimír Škvrňák, Pardubice a Pražské vodohospodářské stavby, s.r.o., Most

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slatiňany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Č.j.094 EX 07643/15-018
číslo návrhu 27658988
<br> Exekuční příkaz
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město,se sídlem Palackého
nám.28,301 00 Plzeň,pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce: OS
Most ze dne 22.1.2016,č.j.51 EXE 4751/2015-23 kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného rozhodnutí: Směnečný platební rozkaz MS Prahy ze dne 5.8.2014,č.j.49 Cm
175/2014-9,Rozsudek MS Prahy ze dne 13.5.2015,č.j.49 Cm 175/2014-42 <,>
<br> ve věci
oprávněného:
<br> NOVA leasing,a.s <.>,se sídlem Líbalova 2348/1,Praha 4 - Praha 415 149 00 <,>
IČ: 24687332 <,>
<br> proti
povinným:
<br> 1) Pražské vodohospodářské stavby,s.r.o <.>,se sídlem Starý Most 336,Most
434 01,IČ: 27658988 <,>
2) XXXXXXXX XXXXXXX,bytem nábřeží Závodu míru čp.XXXX,Pardubice -
Zelené Předměstí 530 02,r.č.63-07-30/1484,nar.30.7.1963
<br> pro 300 000,00 Kč s příslušenstvím
<br> rozhodl o provedení exekuce
<br> prodejem nemovitostí 2.povinného Vladimír Škvrňák:
<br> k uspokojení pohledávky oprávněného 300 000,00 Kč s příslušenstvím: úrok 6,00 % ročně z
částky 300 000,00 Kč od 10.6.2014 do zaplacení,odměna ze směnečného peníze 1 000,00 Kč <,>
náklady předcházejícího řízení 15 015,00 Kč,náklady předcházejícího řízení 41 853,90 Kč <,>
povinnosti uhradit náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst.2 zák.č.120/2001 Sb.a nákladů
exekuce soudního exekutora <.>
<br> Povinnému se zakazuje,aby označené nemovitosti (spoluvlastnický podíl nemovitého majetku)
převedl na někoho jiného nebo je zatížil,zřídil k nim věcné břemeno,XXX do nájmu nebo jakkoli
jinak s nimi nakládal.Porušení tohoto zákazu má za následek neplatnost takového právního úkonu <.>
<br>
<br> Povinnému se ukládá,aby do 15ti dnů od doručení tohoto příkazu oznámil soudnímu
exekutorovi,zda a kdo má k nemovitostem předkupní právo; pokud tak neučiní,odpovídá za škodu
tím způsobenou <.>
<br> Náklady exekuce a náklady oprávněného hradí exekutorovi a oprávněnému povinný.Výši
nákladů exekuce a nákladů oprávněnéh...
Obsah vyvěšení
Č.j.094 EX 07643/15-018
číslo návrhu 27658988
<br> Exekuční příkaz
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město,se sídlem Palackého
nám.28,301 00 Plzeň,pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce: OS
Most ze dne 22.1.2016,č.j.51 EXE 4751/2015-23 kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného rozhodnutí: Směnečný platební rozkaz MS Prahy ze dne 5.8.2014,č.j.49 Cm
175/2014-9,Rozsudek MS Prahy ze dne 13.5.2015,č.j.49 Cm 175/2014-42 <,>
<br> ve věci
oprávněného:
<br> NOVA leasing,a.s <.>,se sídlem Líbalova 2348/1,Praha 4 - Praha 415 149 00 <,>
IČ: 24687332 <,>
<br> proti
povinným:
<br> 1) Pražské vodohospodářské stavby,s.r.o <.>,se sídlem Starý Most 336,Most
434 01,IČ: 27658988 <,>
2) XXXXXXXX XXXXXXX,bytem nábřeží Závodu míru čp.XXXX,Pardubice -
Zelené Předměstí 530 02,r.č.63-07-30/1484,nar.30.7.1963
<br> pro 300 000,00 Kč s příslušenstvím
<br> rozhodl o provedení exekuce
<br> prodejem nemovitostí 2.povinného Vladimír Škvrňák:
<br> k uspokojení pohledávky oprávněného 300 000,00 Kč s příslušenstvím: úrok 6,00 % ročně z
částky 300 000,00 Kč od 10.6.2014 do zaplacení,odměna ze směnečného peníze 1 000,00 Kč <,>
náklady předcházejícího řízení 15 015,00 Kč,náklady předcházejícího řízení 41 853,90 Kč <,>
povinnosti uhradit náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst.2 zák.č.120/2001 Sb.a nákladů
exekuce soudního exekutora <.>
<br> Povinnému se zakazuje,aby označené nemovitosti (spoluvlastnický podíl nemovitého majetku)
převedl na někoho jiného nebo je zatížil,zřídil k nim věcné břemeno,XXX do nájmu nebo jakkoli
jinak s nimi nakládal.Porušení tohoto zákazu má za následek neplatnost takového právního úkonu <.>
<br>
<br> Povinnému se ukládá,aby do 15ti dnů od doručení tohoto příkazu oznámil soudnímu
exekutorovi,zda a kdo má k nemovitostem předkupní právo; pokud tak neučiní,odpovídá za škodu
tím způsobenou <.>
<br> Náklady exekuce a náklady oprávněného hradí exekutorovi a oprávněnému povinný.Výši
nákladů exekuce a nákladů oprávněnéh...

Načteno

edesky.cz/d/2790532

Meta

Dražební vyhláška   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slatiňany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz