« Najít podobné dokumenty

Obec Hlohovec - Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlohovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Hlavni 75,691 43 Hlohovec
<br> Č.j.: OUHL-l77/2019 Vyřizuje: XXXXX XXXXXX
<br> OBEC HLOHOVEC.okres Břeclav
<br> tel.: 519 354103
<br> e-mail: obec©hlohoveocz
<br> Poskvtnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>,Zákona o svobodném přístupu k informacím
<br> KVaší žádosti o poskytnutí infomace dle zákona č.106/1999 Sb <.>,Zákona o svobodném přístupu kinformacím ze dne 5.3.2019 sdělujeme následující informace o množství vyprodukovaného odpadu
<br> v obci Hlohovec v letech 2013 — 2017 <.>
<br> Množství odpadu v tunách vletech 2013 — 2017
<br> Název druhu odpadu rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 Kompozitní obaly 0,432 0,396 0,418 0,571 0,68 Pneumatiky 2,06 4,02 2,95 3,94 3,3 Stavební materiály obsahující azbest 0,49 Papír a lepenka 22,337 25,549 27,74 20,04 20,452 Sklo 16,52 18,615 23,352 23,32 29,7 Barvy,tiskbarvy,lepidla a pryskyřice obsahující nebezplátky 1,51 0,81 1,84 0,99 0,93 Plasty 8,905 13,935 12,11 13,379 13,065 Kovy 5,77 7,09 8,025 12,57 10,28 Biologicky rozložitelný odpad 136,21 206,82 240,71 Směsný komunálníodpad 253,660 232,988 232,51 229,618 222,352 Objemný odpad 52,26 39,92 58 69,09 79,28 V Hlohovci dne 11.3.2019 Na t “__—___,„sam Mam Wms; 105
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX starosta obce
zde ke stažení
Obec Hlohovec
<br> Od:
<br> Odesláno: 5.března 2019 10:47 * Komu: Obec Hlohovec \ Předmět: Diplomová práce
<br> Dobrý den
<br> Jmenuji se studuji na Mendelově Univerzitě obor Regionální rozvoj a v současné chvíli
<br> zpracovávám diplomovou práci na téma Rozvoj obcí mikroregionu Lednicko-valtický areál,jejímž obsahem je hodnocení udržitelného rozvoje za pomoci vybraných indikátorů <.>
<br> Obracím se na Vás s žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím a chtěla bych Vás požádat,zda by bylo možné mi poskytnout údaje o množství tříděného odpadu a množství komunálního odpadu obce Hlohovec v letech 2013—2017 pro akademické účely <.>
<br> Byla bych Vám velice vděčná za odpověď <.>
<br> Obgcní Úřad T c.;d'obšdrmí
<br> S pozdravem a praním hezkého dne H„ hover; _ „„ „ <,>
<br> l
<br> i a
<br> ] Amir/„5 ŠDošiodnn 05 B?).?“ "žgr- “““““ a;;fěgg"
<br> % -Čl' mw - 79?- „2575 //'f)fc,4 :!
<br>.--' 0153 list“: go šich Ešf'íá—dasí znak:
<br> i "7 fa,ř

Načteno

edesky.cz/d/2787969

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlohovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz