« Najít podobné dokumenty

Obec Hlohovec - Záměr směny pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlohovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr
OBEC HLOHOVEC se sídlem Hlavní 75,691 43 Hlohovec,tel.: 519 354 103,e-mail: obec©hlohovec.cz
<br> ZÁMĚR SMĚNY NEMOVITÝCH VĚCÍ
<br> Obec Hlohovec zveřejňuje podle ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tímto svůj záměr pro následující nemovitou vec:
<br> část pozemku p.č.986,p.č.988 a část pozemku p.č.989 všechny o celkové výměře 358 m2 v k.ú.Hlohovec
<br> za
<br> část pozemku p.č.985 o výměře 358 m2 v k.ú.Hlohovec,ve vlastnictví jiného subjektu <.>
<br> Předmětná pozemky se nachází v ulici Dědina a jsou součástí dvorního traktu domu č.p.11 v Hlohovci.Náklady spojené s převodem pozemků a zhotovením geometrického plánu budou hrazeny oběma stranami společným dílem <.>
<br>.a IWIM G,| 995 ' 997,2 997" 1 |
<br> “ “Ě “semi OBEC.<.>.<.> v.-
<br> _H
<br> Podrobnější informace o směně lze získat na tel.č.519 354103 u paní Martiny Štěpánková,referentky obce.Zde mohou občané podat své námitky či připomínky ke směně v termínu do 29.3.2019 <.>
<br> Tento záměr směny byl schválen Zastupitelstvem obce Hlohovec na svém 3.zasedání dne 6.března 2019 usnesením č.8/3/2019 <.>
<br> „ _ \ __ „___ Obecní úřad Hlohovec,okres Břeclav ( [ Hlavni ?S.691 43 Hlohovec: tel.: 519 354 503: WWW.hlohovec.cz Ing.XXXXXXXX XXXXX Zveřejněno na fyzické a současně na elektronické úřední desce OÚ starosta obce ťvidenťm Číslo:.Odpovídá: „WM/f
<br> Vyvěšeno dne:
<br> $(,57 Žfž'f fz/
<br> Sůato dno <.>

Načteno

edesky.cz/d/2787968

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlohovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz