« Najít podobné dokumenty

Obec Hlohovec - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlohovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška
MÍHÍSTETSWO ŽÍVUWÍhO prostředí Ministerstvo životního prostředí
<br> odbor dru nové ochrany a implementace mezinárodních závazků
<br> Vršovická 65
<br> 10010 Praha 10
<br> _,Návrh _ OPATRENI OBECNE POVAHY
<br> Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení 5 So odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),v souladu s ustanovením 5 5b odst.1 - 4 zákona a 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <.>
<br> stanovuje
<br> odchylný postup pro usmrcováni kon'norána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevencí závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje
<br> Předmět úpravy Článek 1
<br> Ministerstvo životního prostředí tímto opatřením vydaným pod č.].ENVI2019/xxx - MZP/20191630/xxx a oznámeným veřejnou vyhláškou dne xx.xx.2019 (dále jen „opatření obecné povahy") povoluje podle ustanovení 5 5b odst.1 zákona
<br> a) osobám oprávněným k rybníkářství podle zvláštního zákona;1 b) osobám vykonávajícím rybářské právo podle zvláštního zákona?
<br> při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat (prostřednictvím osob oprávněných podle zákona o myslívostí3l) jedince kormorána velkého stanoveného v 5 5a odst.1 písm.a) zákona a zákazu držet usmrcené jedince stanoveného v 5 5a odst.1 písm.e) zákona,a to za podmínek uvedených dále v tomto opatření obecné povahy <.>
<br> ___— 153 zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybářství,ve znění pozdějších předpisů.* 5 6 zákona č.59/2004 Sb <.>,o rybářství.ve znění pozdějších předpisů.35 39 zákona č.445/2001 Sb„ o myslivosti.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Ministerstvo životního prostředí.Vršovická 65.100 10 Praha 10.(+420) 2671241111,www.mzp.cz,ínto©mzp.cz
<br> __— Ministerstvo životního prostředí
<br> Orgánem ochrany přírody příslu...
veřejná vyhláška
Odbor druhové ochrany Ministerstvo Životního prostředí a implementace mezinárodních závazků Vršovická 65 100 10 Praha 10
<br> Praha dne 11.března 2019 Adresát: všechny obce Jihomoravského kraje Sp.zn.: ZN/MZP/2019/630/381
<br> č j : MZP/2019/630/568
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: David.Fuka©mzp.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Ministerstvo životního prostředí,odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků (dále jen „MŽP“),jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody podle & Sb odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),v souladu 5 g 25 a g 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,tímto zveřejňuje
<br> návrh opatření obecné povahy,kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Jihomoravského kraje <.>
<br> Vnávaznosti na skončení platnosti původního opatření obecné povahy (č.j.6462/ENV/14- 381/630/14 ze dne 14.2.2014,platnost do 31.3.2019) přistoupilo MŽP k přípravě opatření obecné povahy,kterým se vsouladu s 5 Sb odst.4 zákona stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Jihomoravského kraje.Důvodem pro povolení odchylného postupu je v souladu s 5 Sb odst.1 zákona prevence závažných škod na rybářství a účel ochrany (jiných) volně žijících živočichů <.>
<br> V souladu s 5 172 odst.4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli,jehož práva,povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,uplatnit u správního orgánu písemné připomínky,jež správní orgán využije jako podklad pro opatření obecné povahy a bude se jimi zabývat v jeho odůvodnění.Podle 5 172 odst.5 správního řádu mohou dále vlastníci nemovitosti,jejichž práva,povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,podat prot...

Načteno

edesky.cz/d/2784904

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlohovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz