« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - ÚMČ Brno-Líšeň – výběrové řízení, správce výpočetní sítě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚMČ Brno-Líšeň – výběrové řízení, správce výpočetní sítě
Statutární město Brno,městská část Brno-Líšeň,Jírova 2,628 00 Brno
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka
<br> Tajemnice Úřadu městské části Brno-Líšeň vyhlašuje podle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních samosprávných celků,v platném znění,(dále jen zákon) výběrové řízení na funkční
místo
<br>
Správce výpočetní sítě
<br>
Místo výkonu práce: Jírova 2,MČ Brno-Líšeň
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Platová třída: 10.platová třída
Termín nástupu: 1.5.2019 nebo dle dohody
<br> Požadavky na uchazeče:
<br> Dosažené vzdělání: VŠ,SŠ příslušného zaměření
Znalosti oboru: samospráva a státní správa
správa Windows serveru (2008 a novější)
<br> celkový chod firemní sítě (management síťových prvků <,>
nastavení Wi-Fi,WLAN…)
instalace a následná údržba nového HW + SW
komunikace s dodavateli IT zařízení a spotřebního
materiálu
<br> správa webových stránek
komplexní znalost práce s výpočetní technikou
Další požadované dovednosti: praxe vítána
<br> dobré komunikační,organizační a rozhodovací
schopnosti
<br> flexibilita,ochota dále se vzdělávat
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (dle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
územních samosprávných celků)
<br> Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem ČR,popřípadě fyzická osoba,která je
cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let,je způsobilá k právním úkonům,je
bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené
zvláštním předpisem <.>
Pro jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním
zákonem <.>
Platové podmínky
se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č <.>
341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších
předpisů (platová třída 10 + příplatky dle zákoníku práce a dle nařízení vlády) <.>
<br> Pře...

Načteno

edesky.cz/d/2784647

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz