« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Výroční zpráva MČ Brno-Ořešín za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva MČ Brno-Ořešín za rok 2018
Výroční zpráva Městské části Brno-Ořešín o poskytování informací
<br>
Na základě ust.§ 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění,předkládá
<br> SMB - Městská část Brno-Ořešín jako povinný subjekt výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací
<br> za rok 2018 <.>
<br>
<br>
<br> Přehled žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb.za rok 2018
<br>
Počet
<br>
<br> Počet písemných žádostí o informace podaných celkem:
<br>
5
<br>
<br> z toho
<br>
<br>
<br> analogová forma (např.Česká pošta,osobní podání – podatelna,atd.)
<br>
<br> 2
<br>
<br> digitální forma (např.e-mailem,e-Podatelna,datová schránka,atd.)
<br>
<br> 3
<br>
Z celkové množství podaných písemných žádostí o informace – vyřízeno jakým
<br> způsobem:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - odkazem na zveřejněnou informaci
<br>
<br> 0
<br>
<br> - poskytnutím informace
<br>
<br> 5
<br>
<br> - rozhodnutím o odmítnutí žádosti
<br>
<br> 0
<br>
<br> - odložením žádosti
<br>
<br> 0
<br>
<br> - dosud v řízení
<br>
0
<br>
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace -
<br> celkem:
<br>
<br>
<br> 0
<br> Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí
<br> o odmítnutí žádosti o informace -
<br> celkem:
<br>
<br>
<br> 0
<br>
<br> z toho
<br>
<br>
<br> dosud v řízení
<br>
<br> 0
<br>
<br> Počet podaných stížností podle § 16a - celkem:
<br> (uveďte důvody jejich podání a způsob vyřízení):
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 0
<br>
<br> Odpovědná osoba za zpracování/kontaktní osoba: Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.kontakt,e-mail: XXXXXXXXX,info@oresin.brno.cz
<br> Zpracováno dne: 11.1.2019

Načteno

edesky.cz/d/2784636

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz