« Najít podobné dokumenty

Obec Bradáčov - Obecně závazná vyhláška obce Bradáčov č. 02/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bradáčov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Bradáčov č. 02/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obec Bradáčov Bradáčov 27
<br> 391 43 Mladá Vožice IČ 00512532
<br> Obecně závazná vyhláška obce Bradáčov č.02/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo Obce Bradáčov se na svém zasedání dne 08 března 2019,usnesením č.2019/01,usneslo vydat na základě 25 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s š 10 písm.d) a g 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> či.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Bradáčov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „Doplatek“) <.>
<br> (2) Řízení o poplatcích vykonává úřad obce.1
<br> či.2 Poplatník (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platíz: a) fyzická osoba,1.která má v obci trvalý pobyt <,>
<br> 2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
<br> 3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu další 3 měsíců <,>
<br> 4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
<br> ? š 14 odst.3 zákona č,555/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) ŽŠ 10b odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> (2)
<br> (l)
<br> (2)
<br> (3)
<br> (4)
<br> (5)
<br> (5)
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena !( pobytu žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má—...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bradáčov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz