« Najít podobné dokumenty

Město Nové Hrady - Sazebník úhrad za poskytování informací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nové Hrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sazebník úhrad za poskytování informací
1
<br> Město Nové Hrady
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Sazebník úhrad za poskytování informací
<br>
Město Nové Hrady stanoví v souladu s § 5 odst.1 písm.f) zákona č.106/1999 Sb.<,>
<br> o svobodném přístupu k informacím,v platném znění,ve spojení s § 17 tohoto zákona
<br> a s nařízením vlády č.173/2006 Sb <.>,o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za
<br> poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,a na základě § 102
<br> odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,tento sazebník
<br> úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník“):
<br>
<br>
<br> Čl.I
<br> Náklady na pořízení kopií
<br> 1.Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:
<br> • jednostranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 Kč
<br> • oboustranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 Kč
<br> 2.Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
<br> • Jednostranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 Kč
<br> • Oboustranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 Kč
<br> 3.Za tisk na tiskárně (formát A4,jednostranný)
<br> • Jedna stránka černobíle.<.>.<.>.<.>.<.>.2 Kč
<br> • Jedna stránka barevně.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 Kč
<br> 4.Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4:
<br> • jednostranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 Kč
<br> • oboustranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 Kč
<br> 5.Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3:
<br> • Jednostranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 Kč
<br> • Oboustranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 6.Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu bude účtována skutečná cena za
<br> pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb,kterou město za
<br> pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinno uhradit <.>
<br>
<br> 7.V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem se
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2776420

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nové Hrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz