« Najít podobné dokumenty

Obec Zlatá Olešnice -  Sazebník úhrad za poskytování údajů v souvislosti s nařízením EU - GDPR 

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zlatá Olešnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument
Sazebník úhrad za poskytování informací
<br> pro úhradu nákladů podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,zákona č.123/1998 Sb.o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č.2016/679 (sazebník se zveřejnína webu na stránce Povinné informace,jako položka 15.1 povinné struktury podle vyhlášky MV Č.442/2006 Sb.kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přistup) Obec Zlatá Olešnice stanoví v souladu s 5 5 odst.1 písm.f) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění,ve spojení s š 17 tohoto zákona,s nařízením vlády č.173/2006 Sb <.>,o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím,s 9 10 odst.3 a 4 zákona č.123/1998 Sb.o právu na informace o životním prostředí,s článkem 12 odst.5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č.2016/679 a na základě 9 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,tento sazebník úhrad za poskytování informací:
<br> čl.I.Náklady na pořízení kopií 1.Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4: a) jednostranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 Kč b) oboustranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 Kč
<br> 2.Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:
<br> a) jednostranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 Kč
<br> b) oboustranná.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8 Kč
<br> 3.Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4,jednostranný) jedna stránka 3 Kč
<br> 4.Za pořízení skenu čí fotografie do souboru jedné stránky...

Načteno

edesky.cz/d/2769389

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zlatá Olešnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz