« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Dornych

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZNAKOM_-_Dornych.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0089658/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0089658/2019 Ing.Lang /542174217 4.3.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-37476-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 26.2.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> ZNAKOM,s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních pozemních komunikacích Dornych,Mlýnská podle dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu rozšíření prostoru pro autobusovou zastávku na ul.Dornych <.>
<br>
<br>
<br> Termín realizace je v období 9.3.2019 – 30.6.2020 <.>
<br>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br> Odbor dopravy MMB může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR
<br> nařídit žadateli,aby z důvodu zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničníh...
Dornych_-_rozsireni_autobusove_zastavky.pdf
U
<br> L
<br> <.>
<br> D
<br> O
<br> R
<br> N
<br> Y
<br> C
<br> H
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br>
<br> V
<br> 2
b
<br> (
1
<,>
5
/
1
<,>
5
/
0
<,>
2
5
)
<br> -
<br> 1
4
<,>
5
<br> m
<br> V
<br> 1
a
<br> (
0
<,>
2
5
)
<br> -
<br> 7
6
<,>
5
<br> m
<br> V
<br> 2
b
<br> (
1
<,>
5
/
1
<,>
5
/
0
<,>
2
5
)
<br> -
<br> 4
6
<,>
0
<br> m
<br> V
<br> 2
b
<br> (
1
<,>
5
/
1
<,>
5
/
0
<,>
2
5
)
<br> -
<br> 5
1
<,>
0
<br> m
<br> V
<br> 2
a
<br> (
3
<,>
0
/
6
<,>
0
/
0
<,>
1
2
5
)
<br> -
<br> 1
0
4
<,>
0
<br> m
<br> V
<br> 4
<br> (
0
<,>
2
5
)
<br> -
<br> 8
1
<,>
5
<br> m
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 0
<br>
m
<br> 3
<br> <,>
0
<br> 0
<br>
m
<br> U
<br> L
<br> <.>
<br> D
<br> O
<br> R
<br> N
<br> Y
<br> C
<br> H
<br> 3
<br> <,>
5
<br> 0
<br>
m
<br> 2
<br> <,>
2
<br> 0
<br>
m
<br> 3
<,>
5
0
<br> m
<br> 3
<br> <,>
0
<br> 0
<br>
m
<br> 3
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br>
<br> m
<br> 3
<,>
5
0
<br> m
<br> 3
<,>
5
0
<br> m
<br> 3
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br>
<br> m
<br> V
<br> 2
<br> b
<br>
<br> (
<br> 1
<br> <,>
<br> 5
<br> /
<br> 1
<br> <,>
<br> 5
<br> /
<br> 0
<br> <,>
<br> 2
<br> 5
<br> )
<br>
<br> -
<br>
<br> 9
<br> <,>
<br> 5
<br>
<br> m
<br> V
<br> 2
<br> b
<br>
<br> (
<br> 1
<br> <,>
<br> 5
<br> /
<br> 1
<br> <,>
<br> 5
<br> /
<br> 0
<br> <,>
<br> 2
<br> 5
<br> )
<br>
<br> -
<br>
<br> 2
<br> 2
<br> <,>
<br> 5
<br>
<br> m
<br> V
<br> 4
<br> (
0
<,>
2
5
)
<br> -
<br> 7
9
<,>
5
<br> m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br>
2019-03-05T13:45:11+0100
Ing.XXXXXX XXXX XXaXXXXXXXXXXXXdXadXfXbbXXXXXXaXXXaXXXbX

Načteno

edesky.cz/d/2768357

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz