« Najít podobné dokumenty

Město Břeclav - Záměr zemědělského pachtu části pozemku p.č. 688/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Charvátská Nová Ves (2)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Břeclav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr zemědělského pachtu části pozemku p.č. 688/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Charvátská Nová Ves (2)
S00RP0®SV83ft
<br> Město Břeclav
Vyvěšeno: 6.3.2019
Sejmuto:
<br> Rada města Břeclavi na své 8.schůzi dne 27.2.2019 schválila,a na základě toho zveřejňuje
<br> ZÁMĚR ZEMĚDĚLSKÉHO PACHTU
části pozemku p.č.688/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú.Charvátská Nová Ves <.>
<br> Upřesňující informace:
Předmětný pozemek se nachází na ulici Lednická v Charvátské Nové Vsi,je užíván jako předzahrádka
u rodinného domu <.>
Pacht nemovitosti se uskutečňuje v souladu s Pravidly nájmu,výpůjčky a zřizování věcných břemen
u nemovitých věcí ve vlastnictví města Břeclav,schválenými radou města <.>
Podrobnější informace o pachtu lze získat na tel.čísle 519 311 296 (Alena Rosincová) <.>
Mapka:
<br> Zájemci mohou své nabídky,návrhy a připomínky podávat písemně na adresu:
Městský úřad Břeclav,nám.T.G.Masaryka 42/3,Břeclav,PSČ 690 81,odbor majetkový <,>
XXXXX XXXXXXXXX,a to do XX.X.XXXX <.>
<br> Město Břeclav dále sděluje,že v rámci projednávání pachtu v orgánech obce a při případném
uzavření smlouvy budou zpracovávány osobní údaje zájemce o nabízenou nemovitost <.>
Bližší informace je možné získat na webových stránkách města Břeclav <,>
https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaiu-gdpr,případně na úřední desce Městského úřadu
Břeclav <.>
<br> město Biticu^7 i
majetkový odbor /y
<br> mám.T.G.Masaryka 2 Ing.XXXXXXX XXXXXX
PSC XXX XX ® vedoucí odboru majetkového
<br> m
m
<br> S00RP00SV83A

Načteno

edesky.cz/d/2768223

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Břeclav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz