« Najít podobné dokumenty

Obec Hlohovec - Služba Finančního úřadu - placení daně z nemovitostí e-mailem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlohovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
Tiskopis vyplňte čitelně hůlkovým (tiskacím) písmem
<br> j ?
<br> Finančnímu úřadu pro
<br> Územnímu pracovišti v,ve,pro
<br> Čislo poplatníka daně (rodné číslo nebo VČP fyzické osoby! IČ právnické osoby) otisk podacího razítka finančního Úřadu
<br> L ?
<br>,<,> „ ŽÁDOST
<br> ve věci zasílaní údaju pro placení daně z nemovitých věcí e—mailem
<br> 01 Poplatník daně 02 Kontakt příjmení a jméno,titul fyzické osoby „* název právnické osoby telefonní číslo
<br> L ÚL ]
<br> 03 Adresa místa pobytu fyzické osoby ] sídla právnické osoby (nepovinné údaje) obec,část obce !ulíce,číslo popisné/orientační PSČ
<br> ÍLJ
<br> © žádámle o zasílání údajů pro placenídaně z nemovitých věcí (dále jen „daň") e-mailem*)
<br> Podpisem žádostí žádámfe o zasílání údajů o výši částky daně k úhradě,o existenci případného přeplatku nebo nedoplatku na daní a dalších údajů pro placeni daně na e-maílovou adresu
<br> Beru/bereme na vědomí,že po dobu zasílání údajů pro placení daně e—mailem mi./nám nebudou spravcem daně zasílány složenky na úhradu dané
<br> © žádámie o změnu zasílání údajů pro placení daně e-mailem*l
<br> Podpisem žádosti žádám/e o změnu e—mailové adresy pro zasílání údajů o výši částky daně k úhradě,o existenci případného přeplatku nebo nedoplatku na daní a dalších údajů pro placení daně na e-maílovou adresu
<br> L 3
<br> © žádám/e o ukončenízasílání údajů pro placení daně e-maílem*i
<br> Podpisem žádosti žádám/e,aby mífnám nebyly zasílány údaje o výši částky daně k úhradě,o existenci případného přeplatku nebo nedoplatku na daní a další údaje pro placeni daně e-mailem.Beru/bereme na vědomí,že v případě podání žádosti o ukončení zasílání údajů pro placení daně e—mailem po 15.březnu zdaňovacího období mi/nám budou složenky zasílány až počínaje následujícím zdaňovacím obdobím <.>
<br> Datum
<br> ©
<br> vlastnoruční podpis poplatníka daně
<br> ") zvolte pouzejednu z možností a označtejl křížkem (><)
<br> 25 5559 MFln SEW—vzor:" ] 1
<br> Základní informace k nové službě — zasílání úda...

Načteno

edesky.cz/d/2762742

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlohovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz