« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Výběrové řízení MČ Brno-sever - 5/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení MČ Brno-sever - 5/2019
OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení výběrového řízení č.5/2019
Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení
na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou:
právník/právnička právního oddělení odboru organizačního
Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-sever,Bratislavská 70,601 47 Brno,a ostatní území města Brna
<br> Charakteristika pozice: poskytování právního poradenství pro odbory ÚMČ Brno-sever (zejména pro odbor majetkový a odbor životního prostředí),poskytování právního poradenství
pro představitele samosprávy,právní kontrola materiálů předkládaných k projednání orgánům městské části,příprava a připomínkování smluvních dokumentů (zejména nájemních smluv,smluv
o dílo) včetně kontroly plnění podmínek smluv,zastupování před soudy a jinými institucemi
<br> Platové podmínky: v souladu se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů,a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,11.platová třída,další příplatky dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené,3 dny zdravotního volna,příspěvek na stravování,ošatné ve výši 3.500 Kč ročně,osobní limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně
na rekreaci,dopravu,kulturu,zájmovou činnost,jazykové vzdělávání,dioptrické brýle nebo kontaktní čočky apod.)
Termín nástupu: 01.04.2019 nebo dle dohody
Požadavky:
· vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
· dobrá znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů,zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.106/1999 Sb.<,>
o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,a zákona č.340/2015 Sb <.>,o registru smluv,ve znění pozdějších předpisů
<br> · orient...

Načteno

edesky.cz/d/2762485

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz