« Najít podobné dokumenty

Městys Neustupov - Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím městys Neustupov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Neustupov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím městys Neustupov
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím městys Neustupov
<br> Městys Neustupov stanovuje v souladu s © 5 odst.1 písm.i) zákona č.106! 1999 Sb <.>,o svobodném přístupu kinformacím,vplatném znění,ve spojení s š 17 tohoto zákona,snařízením vlády č.173/2006 Sb <.>,o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu kinformacím,tento sazebník úhrad za poskytování informací:
<br> Úkon Kč
<br> 1.Náklady na pořízení listinných kopií Náklady na pořízení listinných kopií jsou uvedeny pro jednotlivé typy kopií v následující tabulce:
<br> 1.Tisk nebo kopírování listiny A4 černobíle,jednostranně 2,00 2.Tisk nebo kopírování listiny A4 černobíle,oboustranně 4,00 3.Tisk nebo kopírování listiny A4 barevně,jednostranně 4,00 4.Tisk nebo kopírování listiny A4 barevně,oboustranně 8,00 5.Kopírování listiny A3 černobíle,jednostranně 3,00 6.Kopírování listiny A3 černobíle,oboustranně 6,00
<br> 7.Tisk,kopírování a skenování jiných (zejména atypických) formátů: dle skutečných nákladů na pořízení kopie u externího (komerčního) poskytovatele služeb,kterou bude obec za pořízení kopie nebo tisku 11 tohoto poskytovatele povinna uhradit
<br> ?“
<br> Skenování listiny A4,jednostranně 1,50 9.Skenování listiny A4,oboustranně 3,00
<br> 10.V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obci se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk,poskytuje-li se infomace formou prodeje tohoto výtisku <.>
<br> 11.Náklady na opatření technických nosičů dat
<br> CD-ROM,DVD (1 kus) 15,00 Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat,na který bude možné požadované informace zaznamenat,nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována <.>
<br> III.Náklady na odeslání informací žadateli
<br> 1.Náklady na poštovní služby budou účtovány dle aktuálního ceníku České pošty 5.p <.>,případně jiného poskytovatele poštovní služby.Náklady na balné se stanoví paušální částkou...

Načteno

edesky.cz/d/2762407

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Neustupov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz